Integrale Veiligheidskunde

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

Afstuderen

In de tweede helft van het vierde jaar ga je afstuderen. Voor een opdrachtgever pak je een veiligheidsprobleem aan. Je schrijft hierover een afstudeerscriptie. Je bent vrij in de keuze voor onderwerp en opdrachtgever. Je afstudeerorganisatie heeft direct profijt van jouw veiligheidsadvies, -beleid of plan van aanpak.

Natuurlijk moet je afstudeeropdracht voldoen aan een aantal criteria. Zo moet je opdracht complex genoeg zijn, zodat je kan laten zien dat je de eindkwalificaties van de opleiding beheerst. In een eindgesprek word je getoetst op de eindkwalificaties van de opleiding. Deze zijn gebaseerd op het landelijk beroepsprofiel Integraal Veiligheidskundige.