Integrale Veiligheidskunde

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt vakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook train en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management. Daarnaast coachen we je om ook je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer je veiligheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.

Basis

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je maakt kennis met de praktijk. Je leert welke partijen actief zijn in de veiligheidsbranche. En bezoekt een aantal productiebedrijven waar je praktijkopdrachten uitvoert. Je leert observeren en presenteren. En doet onderzoek naar de sociale veiligheid in een winkelcentrum en de veiligheidssituatie in een bedrijf. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

In jaar 2 ontwikkel je je tot veiligheidsadviseur. Je krijgt training in het geven van advies en leert onder andere omgaan met weerstand. In jaar 3 doe je veel praktijkervaring op door 20 weken stage te lopen. Je kiest zelf een stageplaats en onderwerp. In het tweede deel van het derde jaar volg je onderwijs op school. In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Inleiding Bestuurskunde x
Inleiding Integrale Veiligheidskunde x
Inleiding Recht x
Schriftelijke communicatie x
Beroepsproduct x x x x
Beroepsvaardigheden x x x x
Individuele leerlijn x x x x
Practicum x x x x
Samenhang in Veiligheid x
Statistiek en Onderzoekspraktijk x
Management en Economie x x
Onderzoeksvaardigheden x x x
Bestuurskunde x
Bestuursrecht x
Engels x
Sociologie en Criminologie x
Veilig en maatschappelijk verantwoord ondernemen x
Veiligheid in Organisaties x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Adviesvaardigheden x x x x
Centrale opdracht: adviesrapport bedrijfshulpverlening x
Economie I x
Individuele leerlijn x x x x
Management III x
Recht en safety x
Safety x
Thema: safety management x
Beleidskunde x
Centrale opdracht: beleidsnotitie wijkveiligheid x
Criminologie x
Economie II x
Onderzoeksmethoden x
Sociologie x
Strafrecht x
Thema: wijkveiligheidsbeleid x
Engels x
Centrale opdracht: plan bedrijfscontinuïteit x
Economie III x
Engels x
Management Integrale Veiligheid x
Psychologie x
Recht en Security x
Security management x
Thema: security management x
Beleidsconstructies x
Bestuurlijke organisatie x
Centrale opdracht: beleidsnotitie evenementenbeleid x
Crisisbeheersing x
Crisiscommunicatie x
Fysieke veiligheid x
Recht en crises x
Thema: veiligheid in de regio x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Centrale opdracht: netwerkanalyse x
Economie en projecten x
Governance x
Individuele leerlijn x x
Managementvaardigheden x
Publiek-private samenwerking x
Recht en netwerken x
Thema: werken in netwerken x
Werken in netwerken x
Centrale opdracht: strategische scenarioplanning x
Engels x
Ethiek x
Managementvaardigheden x
Strategisch management x
Thema: visie op veiligheid x
Trends en ontwikkelingen in veiligheid x
Veiligheidsfilosofie x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstudeerscriptie x x

Toelichting vakkenoverzicht

In het eerste jaar heeft elk blok zijn eigen thema. Dit zijn achtereenvolgend: Dit is integrale veiligheid!, Veiligheid en onderzoek, Wijkveiligheidsanalyse en Veiligheid en organisaties.