Integrale Veiligheidskunde

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt kennisvakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management en je sociale vaardigheden. Je ontdekt het werkveld van de veiligheidskundige en leert veiligheidsproblemen te begrijpen en op te lossen.

Basis

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je maakt kennis met de praktijk. Je leert welke partijen actief zijn in de veiligheidsbranche. En bezoekt een aantal productiebedrijven waar je praktijkopdrachten uitvoert. Je leert observeren en presenteren. En doet bijvoorbeeld onderzoek naar de sociale veiligheid in een winkelcentrum en de veiligheidssituatie in een bedrijf. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

In jaar 2 ontwikkel je je tot veiligheidsadviseur. Je krijgt verdiepende kennisvakken. Ook krijg je training in het geven van advies en je leert onder andere omgaan met weerstand. In jaar 3 doe je veel praktijkervaring op door 20 weken stage te lopen. Je kiest zelf een stageplaats en onderwerp.
In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Inleiding Bestuurskunde x
Inleiding Integrale Veiligheidskunde x
Inleiding Recht x
Schriftelijke communicatie x
Beroepsvaardigheden x x x x
Samenhang in Veiligheid x
Statistiek en Onderzoekspraktijk x
Management en Economie x x
Onderzoeksvaardigheden x x x
Bestuurskunde x
Bestuursrecht x
Engels x
Sociologie en Criminologie x
Veilig en maatschappelijk verantwoord ondernemen x
Veiligheid in Organisaties x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Adviesvaardigheden x x x x
Onderzoeksvaardigheden x x
Economie x
Engels x x
Recht en safety x
Safety management x
Securitymanagement x
Economie x
Recht en security x
Psychologie x
Beleidskunde x
Economie x
Sociologie en criminologie x
Gemeenterecht x
Beleidsconstructies x
Bestuurlijke organisatie en crisisbeheersing x
Schriftelijke communicatie x
Fysieke veiligheid x
Omgevingsrecht x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Afstudeerfase 1: Resilience x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstudeerfase 2 x x

Toelichting vakkenoverzicht

In jaar 1 en 2 bestaat de opbouw van het onderwijs uit 4 leerlijnen: de integrale leerlijn, waarin je werkt aan beroepsproducten en practicum. Daarnaast de kennisleerlijn, die uit kennisvakken bestaat. Verder de vaardighedenleerlijn waar je verschillende vaardigheden traint en de individuele leerlijn die gericht is op jouw persoonlijke ontwikkeling.