Integrale Veiligheidskunde

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

De opleiding Integrale Veiligheidskunde duurt 4 jaar. Je volgt vakken en werkt alleen of in groepen aan praktijkopdrachten uit het publieke en private domein. Je leert risico's inventariseren en afwegen, waarbij je een probleem bekijkt vanuit verschillende invalshoeken. Ook train en ontwikkel je vaardigheden op het gebied van onderzoek, advies en management. Daarnaast coachen we je om ook je sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer je veiligheidsproblemen te begrijpen én op te lossen

Basis

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. Je leert door een 'veiligheidsbril' te kijken naar publieke ruimtes. Je gaat de wijk in om de wijkveiligheid te bekijken. Je verdiept je in fysieke veiligheid, arbeidsveiligheid, informatieveiligheid en externe veiligheid. Ook breng je een bezoek aan een rechtbank en een groot internationaal opererend bedrijf. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Verdieping

In jaar 3 loop je 20 weken stage. Het tweede deel van jaar 3 volg je onderwijs op school. Het thema is dan vernieuwen van veiligheid. Samen met medestudenten, docenten en professionals uit het werkveld werk je aan creatieve en innovatieve oplossingen voor complexe veiligheidsvraagstukken van echte opdrachtgevers. In de eerste helft van jaar 4 verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Daarna ga je in 20 weken afstuderen in Nederland of in het buitenland.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Onderzoeksvaardigheden
* Dit is integrale veiligheid

* Dit is integrale veiligheidin jaar1

Thema van blok 1

x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Individuele leerlijn x
Inleiding Integrale Veiligheid x
Recht x
Schriftelijke communicatie x
Veiligheid en middelen x
Veiligheid en trends x
* Veiligheid in bedrijf

* Veiligheid in bedrijfin jaar1

Thema van blok 2

x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Individuele leerlijn x
Informatieveiligheid x
Onderzoeksvaardigheden x
Organisatiekunde x
Psychologie x
Veiligheid in organisaties x
* Veiligheid en overheid

* Veiligheid en overheidin jaar1

Thema van blok 3

x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Bestuurskunde x
Engels x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Recht x
Security x
*Veiligheid en uitgaan

*Veiligheid en uitgaanin jaar1

Thema van blok 4

x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Criminologie en sociologie x
Duurzaamheid en ethiek x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Schriftelijke communicatie x
Veiligheid en trends x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Bestuurskunde x
Blik naar buiten x
Engels x
Externe veiligheid x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Organisatiekunde x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Criminologie x
Engels x
Externe veiligheid x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Recht x
Securitymanagement x
Veiligheid en trends x
Arbeidsveiligheid x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Projectmanagement x
Veiligheid en middelen x
Beroepsproduct x
Beroepsvaardigheden x
Engels x
Individuele leerlijn x
Onderzoeksvaardigheden x
Psychologie x
Veiligheid en informatie x
Veiligheid en trends x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Ervaring opdoen in de stagepraktijk x x
Beroepsvaardigheden x x
Business continuity management x x
Crisismanagement x x
Design thinking x x
Engels x x
Informatiegestuurd werken x x
Verandermanagement x x
Vernieuwen van veiligheid x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor naar keuze x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Het eerste jaar heeft het thema Kijken naar veiligheid. Jaar 2 heeft het thema Bouwen aan veiligheid. In het derde jaar loop je eerst twee blokken stage. Het onderwijs dat je in de tweede helft van dat jaar volgt, heeft het thema Vernieuwen van veiligheid. In de eerste helft van jaar 4 volg je een minor naar keuze. De tweede helft van dat jaar staat helemaal in het teken van afstuderen.