Human Resource Management

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

De opleiding Human Resource Management duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters. Je volgt lessen en werkt in groepen aan praktijkopdrachten. Daarnaast ontwikkel je vaardigheden rond coaching, aansturing, presentatie en communicatie. Het beroepenveld is nauw betrokken bij de invulling van het onderwijs. Zo leer je de vele facetten van HR kennen.

Basis

Je start met een Management Game zodat je de studenten en het speelveld van HRM leert kennen. Daarna krijg je vakken en opdrachten rond de thema's 'Werk en organisaties' en 'HR-beleid en uitvoering'. Zo adviseer je een bedrijf over de aansluiting van hun werving en selectie op de omgeving. Ook woon je een rechtszaak bij en krijg je de mogelijkheid een korte oriënterende stage te lopen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Je verdiept je in organisatieontwikkeling en strategisch HRM. En je bestudeert de ontwikkeling van medewerker en organisatie. Als je wilt, kun je op studiereis naar Riga. In jaar 2 en 3 loop je stage in binnen- of buitenland. Daarna ga je aan de slag met het veranderen van organisaties. Je onderzoekt bijvoorbeeld hoe de samenwerking tussen afdelingen beter kan. Het vierde jaar volg je een minor. Hiermee kun jij je verder verdiepen of verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht.

In onderstaande video leggen we kort uit wat je in de 4 opleidingsjaren kunt verwachten. 

 

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Bedrijf en bedrijfsvoering x x
HRM x x
Arbeid en maatschappij x x
Gespreksvaardigheden en presenteren x x
Psychologie van de arbeid x x
Recht x x
Taallokaal x x
Correspondentie (adviesrapport en brieven) x x
Gespreksvaardigheden x x
HR Legal x x
Compensation, benefits and participation x x
Performance management x x
Engels x x
Recruitment x x
HR Finance x x