Human Resource Management voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Elk studiejaar verdiep je je in verschillende hr-thema's. Bijvoorbeeld recruitment. Of cultuurverandering. Training en coaching. Je doet dit met praktijkopdrachten. Zo geef je invulling aan je leerroute en studiesucces. De docent herhaalt niet de theorie uit de boeken. Jij gaat zelf op zoek en past gevonden theorie, samen met de groep, toe op actuele organisatievraagstukken. Dit vraagt een actieve houding van jou en je medestudenten.

Basis

Het eerste halfjaar is een oriënterende fase, die je doorloopt met studenten van Accountancy, Bedrijfskunde en Finance & Control. Vanaf dag 1 werk je aan een praktijkopdracht. De afgelopen 2 jaar was dit een case van de Efteling. Je werkt in kleine groepen en je docent coacht. Na dit halfjaar kies je definitief voor Human Resource Management of voor Bedrijfskunde.

In het tweede halfjaar leg je de basis voor je toekomstige baan als hr-adviseur, organisatieadviseur, recruiter of hr-manager.

Bekijk de video met de reacties van eerstejaarsstudenten op de opdracht van de Efteling.

 

Verdieping

Zowel in jaar 2 als jaar 3 loop je een half jaar stage. Dat kan bij dezelfde organisatie zijn of bij 2 verschillende. Ook kun je ervoor kiezen om je tweede stage in het buitenland te doen.

In jaar 3 of jaar 4 volg je een minor. Daarbij kies je voor verdieping, bijvoorbeeld Happinessmanagement. Of voor verbreding, bijvoorbeeld Business 2030. Ook hier heb je de keuze om een minor in het buitenland te volgen. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht bij een organisatie.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Vakken: persoonlijke & professionele ontwikkeling, management & organisatie, bedrijfseconomie, recht, duurzame processen & bedrijfsvoering en hrm x x
Project: bijvoorbeeld 'het attractiepark van de toekomst' x x
Project: bijvoorbeeld het bouwen van een eigen productieonderneming x x
Junior semester: praktijkopdrachten over de thema's persoonlijke & professionele ontwikkeling, recruitment, hr-toolkit, projectmanagement en onderzoeksvaardigheden x x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Medior semester: praktijkopdrachten over de thema's hr-gespreksvaardigheden, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, recht, training en coaching x x
Stage, 4 dagen per week en 1 terugkomdag. Tijdens de stage komen thema's aan bod als hr-beleid ontwikkelen, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid en organisatieverandering x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage, 4 dagen per week en 1 terugkomdag. Tijdens de stage komen thema's aan bod als persoonlijke & professionele ontwikkeling, organisatiekunde, bedrijfscultuur, recht, hr-toolkit, ziekteverzuim, recruitment en hr-analytics x x
Senior semester: praktijkopdrachten over de thema's strategisch hrm, duurzaamheid, social development goals, reorganisatie, lerende organisatie en internationalisering x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je werkt aan praktijkopdrachten vanuit het werkveld. Hierdoor krijg je te maken met thema's die op dat moment relevant en actueel zijn. De theorie die gebruikt wordt voor de praktijkopdracht is daardoor heel waardevol voor jou als toekomstige hr-professional. In het onderwijs staat enerzijds de inhoud centraal, anderzijds is er veel aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling. Je leert zelf verantwoordelijkheid te nemen, proactief te handelen, een visie te vormen en te reflecteren.