Human Resource Management voltijd hbo

Arbeidsmarktperspectief

De kans is groot dat je na je opleiding in een adviesfunctie terechtkomt. Dat kan zijn op een HR-afdeling. Of bij een organisatieadviesbureau. HR-afdelingen heb je overal. In het bedrijfsleven. Maar ook bij de (semi-)overheid. Om een indruk te krijgen bekijk je het carrièreboekje.

Na de opleiding melden studenten zich aan voor het exclusieve HRM-alumni-netwerk. Hier worden interessante vacatures geplaatst, kennis gedeeld en trainingen georganiseerd.

Potentiële beroepen

 • Hr-adviseur
  Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het hr-beleid en de hieraan gekoppelde hr-instrumenten. Je adviseert het management over wetgeving, arbeidsvoorwaarden en organisatievraagstukken.
 • Hr-manager
  Als hr-manager ben je eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van alle hr-instrumenten. Ook geef je leiding aan je eigen hr-team. Je voert dagelijks gesprekken met managers en directie. Of met de ondernemingsraad.
 • Recruiter
  Je bent verantwoordelijk voor de werving en selectie binnen een organisatie. Je plaatst advertenties, weet de doelgroep te bereiken en voert sollicitatiegesprekken.
 • Hr-officer
  Je ondersteunt de hr-manager bij alle voorkomende werkzaamheden. Je bent onder andere verantwoordelijk voor verzuimmeldingen en vacatureteksten. En voor introductieprogramma's en opleidingen. Je denkt mee over het te voeren hr-beleid.
 • Loopbaanadviseur
  Je adviseert medewerkers bij het maken van keuzes in hun loopbaan. Je adviseert de organisatie over carrièrepaden die interessant zijn voor de organisatie en de medewerker.
 • Organisatieadviseur
  Je adviseert organisaties over strategie en leiderschap en het inrichten van de personele organisatie.
 • Outplacement consultant
  Je bent specialist op het gebied van outplacementtrajecten. Je begeleidt medewerkers van werk naar werk. Bijvoorbeeld na ontslag of ziekte.
 • Trainer bedrijfsopleidingen
  Je verzorgt trainingen aan groepen medewerkers in een organisatie. Je leert hen bijvoorbeeld om te gaan met veranderingen.
 • Hr-businesspartner
  Wanneer je eenmaal hoger op de carrièreladder staat, is de functie van hr-businesspartner een mogelijkheid. Je bevindt je dan in het managementteam van de organisatie op strategisch niveau. Je hebt naast affiniteit met personele kwesties ook verstand van de gehele business. En de omgeving.