Civiele Techniek voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht. Je voert je opdracht uit bij een bedrijf. En wordt een echte specialist. In constructies of (water)management. Je werkt een half jaar met een medestudent aan een project in de beroepspraktijk. Je beoordeling is mede afhankelijk van jouw functioneren. Je doet in dit laatste half jaar een beroep op al je vaardigheden. Je analytisch vermogen en professionele handelen. Je deskundigheid, projectmatige aanpak en communicatieve vaardigheden.

Je doet een onderzoek dat leidt tot een advies of (ontwerp)voorstel. Bijvoorbeeld met welke methode je energie uit waterkracht opwekt bij een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Of je richt je blik op het buitenland. Eerder maakten studenten een ontwerp voor zee-steigers voor enorme cruiseschepen. Zonder dat die te veel last hebben van de hoge golven. Het werd een prijswinnend ontwerp.

Voorbeeld afstudeerproject

Bundeling van afstudeerwerken

Bundeling van afstudeerwerken

Studenten Bouw & Infra studeren in duo’s af bij bedrijven. Daar doen ze onderzoek, maken een ontwerp of doen verbetervoorstellen.