Civiele Techniek voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Civiele techniek duurt 4 jaar. Elk studiejaar is verdeeld in 2 semesters met elk een eigen thema. De kennis en vaardigheden die je opdoet bij vakken pas je toe in projecten. De eerste 2 jaar start je elk semester met het maken van een talentontwikkelplan. Hierin staat wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je extra aandacht gaat besteden. Elk semester heeft 2 toetsmomenten. De laatste week is gereserveerd voor evaluatie.

Basis

Je maakt kennis met verschillende facetten van civiele techniek: watermanagement, constructie, wet- en regelgeving, projectmanagement en materiaalkunde. Je volgt vakken, verbetert je competenties met hulp van een coach en werkt in kleine groepen aan projecten. Je sluit het eerste jaar af met een oriënterende stage. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Het tweede jaar volg je 2 semesters rond een thema en sluit je af met het project Civiele techniek in de maatschappij. In jaar 3 loop je een half jaar stage. Daarna ga je je specialiseren met een samenhangend geheel aan vakken rond een thema als Biobased Bouwen of Water, Werken en Wonen. Ook draai je mee in een project met studenten van verschillende opleidingen. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga je je kennis verder verdiepen of verbreden. De afsluitende afstudeeropdracht doe je in duo's.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Vakken: zoals Water, Wegen en Constructie x
Project: bijvoorbeeld duurzaam gebouwde omgeving x
Vakken: ondersteunend aan project x
Vakken: zoals Managen van bouwprocessen en Uitvoering en beheer x
Stage x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Vakken: zoals Water, (Spoor)wegen en Constructie x
Project: bijvoorbeeld het landelijk gebied x
Vakken: ondersteunend aan project x
Vakken: zoals Dynamica van water en grond en constructie x
Project: bijvoorbeeld Civiele techniek in de maatschappij x
Vakken: ondersteunend aan project x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Specialisatie: Keuzevakken en project of onderzoek x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor naar keuze x x
Afstudeerproject x x