Accountancy voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Stage

In jaar 3 loop je een half jaar stage in de richting Accountants-administratieconsulent (AA) of Registeraccountant (RA). Je solliciteert zelf op een stageplaats bij een accountantskantoor. Omdat je al vanaf het begin van de opleiding in aanraking komt met accountantskantoren, kun je al vanaf jaar 1 veel contacten opdoen.

Je maakt kennis met de dagelijkse werkzaamheden en werkt mee aan opdrachten voor cliënten. Zo doe je veel praktijkervaring op. Je werkt bijvoorbeeld mee aan de controle van de jaarrekening van een grote onderneming. Of verzorgt de administratie, jaarrekening en belastingaangifte van een MKB-bedrijf. Tijdens je stage verdiep je je kennis en vaardigheden. Bovendien ontwikkel je je onderzoekende en professionele houding verder.

Met vragen kun je terecht bij je begeleider op het kantoor. Hij of zij geeft feedback op je werkzaamheden. Je bespreekt je vorderingen met je begeleider vanuit Avans. Deze komt op bezoek. Op stageterugkomdagen kun je ervaringen uitwisselen met medestudenten. Tijdens je eindpresentatie bij je stagebedrijf vertel je over je ervaringen, leermomenten en ontwikkeling.

Bekijk de video waarin een oud-Avansstudent vertelt over zijn werk bij Mazars Breda, een accountants- en belastingadvieskantoor. 


Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Avans kan jou hierbij ondersteunen.