Accountancy voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Accountancy duurt 4 jaar. Dit geldt ook voor de duale variant. Vanaf dag 1 maak je kennis met het werk van de financieel professional. Je gaat aan de slag met vragen uit de praktijk waar jij een oplossing voor vindt. De eerste anderhalf jaar volg je samen met studenten Finance & Control, waardoor je eventueel kunt switchen naar die opleiding.

Ga je in Breda studeren, dan volg je het eerste blok ook met studenten Bedrijfskunde en Human Resource Management. En kun je eventueel voor een van die opleidingen kiezen.

Bekijk de video waarin een docent vertelt over zijn rol als coach.

Basis

De propedeuse bestaat uit 4 perioden van 10 weken. De eerste periode is oriënterend. Je behandelt veel onderwerpen waar je later in de opleiding dieper op ingaat. Je benadert deze onderwerpen vanuit de 4 opleidingen. En werkt vraagstukken uit vanuit verschillende rollen, zoals administrateur, adviseur en auditor. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar jaar 2 te gaan.

Bekijk de video van de Relatiedag waar studenten vertelden over de vraagstukken die onderdeel zijn van het eerstejaarsprogramma, zoals die van de Efteling, gemeente Breda, Van Geloven, Van Oers Accountants, Witlox VCS en de Amsterdam City Swim.

 

Verdieping

Het tweede jaar bestaat uit 2 semesters van 20 weken. Je gaat op zoek naar een vraagstuk uit de praktijk in een internationale context. En je specialiseert je in Accountancy. In jaar 3 loop je een half jaar stage bij een accountantskantoor. Jaar 4 is opgebouwd uit een aantal vrije en verplichte onderdelen. Verplicht zijn de landelijke toets en het afstuderen bij een accountantskantoor. Daarnaast heb jij veel zelf te kiezen. Ga je voor een keuzeminor, starten met je vervolgopleiding of verschillende losse modules?

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Hoe maak ik als organisatie het verschil (opdracht Efteling)? x
Processen inrichten en financiële gegevens vastleggen (opdracht Van Oers accountants) x
Zijn mijn doelstellingen gerealiseerd (opdracht Van Geloven snacks)? x
Werkwijze en doelstellingen aanpassen (opdracht gemeente Breda en Witlox accountants) x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Hoe start ik een buitenlandse bedrijfsactiviteit? x x
Hoe verantwoord ik de financiële verslaglegging naar mijn stakeholders? x
Wat is jouw oordeel over deze jaarrekening? x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
AA-route: Hoe kan ik de financiële verslaglegging van verschillende bedrijven van 1 cliënt als geheel verantwoorden? x
RA-route: Hoe kan ik de financiële verslaglegging van verschillende bedrijven van 1 cliënt als geheel verantwoorden? x
AA-route: Wat adviseer je de klant met betrekking tot de toekomst? x
RA-route: Praktijkstage x x
AA-route: Praktijkstage x x
RA-route: Wat adviseer je de klant met betrekking tot de toekomst? x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Afstuderen
Landelijke toets + Beroepsvraagstuk Accountantsverslag
Vrije modules

Toelichting vakkenoverzicht

In het eerste jaar staan de beroepsvraagstukken centraal. Je doet kennis op over bijvoorbeeld bedrijfseconomie, bedrijfsadministratie en recht. En je leert bijbehorende vaardigheden aan.  In jaar 2 leer je meer over het werk van een Accountants-administratieconsulent (AA) en van een Registeraccountant (RA). In jaar 3 kies je voor een AA-stage of RA-stage. 

Lezingen en evenementen

Lezingen en evenementen zijn vaste programmaonderdelen in de opleiding. Zo neem je in je eerste jaar deel aan de Inhousedagen bij Van Oers Accountancy & Advies. In het tweede jaar bezoek je het Career Event, waar je bedrijven ontmoet die stageplaatsen aanbieden. Ook volg je regelmatig een gastcollege van professionals uit de praktijk.

Speeddaten tijdens het Career Event

Als derdejaars- en vierdejaarsstudent volg je de Witlox VCS lezing. Onderstaande video geeft je een impressie van deze lezing.