Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Mensen helpen staat centraal in de opleiding Social Work. Je leert hoe je mensen met verschillende problemen helpt om zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.

Tijdens de opleiding Social Work leer je vooral mensen met elkaar te verbinden en in beweging te krijgen. Je leert over verschillende problematieken en hoe je mensen hiermee kunt helpen. Vanaf jaar 1 loop je stage en doe je praktijkervaring op.

Na je opleiding krijg je bijvoorbeeld te maken met Fenna. Ze is is 12, onhandelbaar en gaat niet naar school. De leerplichtplichtambtenaar legt dit voor aan de kinderrechter. Als gezinsvoogd begeleid jij het gezin. Of met Peter, die licht verstandelijk beperkt is en zelfstandig woont. Jij zoekt met hem een vrijetijdsbesteding. Of je bespreekt als sociaal werker voor de gemeente de zorgen over prostitutie met het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

De opleiding Social Work richt zich op sociale rechtvaardigheid. Je past je lessen toe in de praktijk en gaat aan de slag met maatschappelijke vraagstukken. Dit doe je samen met studenten, docenten en professionals. Je krijgt les in kleine groepen en werkt veel samen met je medestudenten.

Je wordt opgeleid tot een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende professional. Er is veel persoonlijke aandacht voor jou als student.

Als je slaagt, ben je Bachelor of Social Work (BSW).

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor, Deeltijd associate degree
's-Hertogenbosch • topopleiding
Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch
Opleiding in beeld

Waarom de opleiding Social Work

Kies wat jij wil leren! Volg workshops of ga mee op studiereis
Werk samen aan een maatschappelijk vraagstuk
Maak kennis met alle doelgroepen en kies in jaar 3 een specialisatie
Open sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn en elkaar helpt

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Je werkt met probleemjongeren, gedetineerden, dementerende ouderen, buurtbewoners of vluchtelingen. Als sociaal werker kun je alle kanten op. Misschien ga je aan de slag in een sociaal wijkteam of past een baan in de verslavingszorg of de reclassering beter bij je. Of je wordt GGZ-agoog, jeugdzorgwerker of manager van een zorgboerderij. Met je diploma Social Work ben je breed inzetbaar. Een greep uit de vele mogelijke beroepen lees je hieronder.

Oud-studenten vertellen

Mogelijke beroepen na deze opleiding

GGZ agoog op een psychiatrische afdeling

Met deze opleiding kun je aan de slag in de geestelijke gezondheidszorg, bijvoorbeeld in de psychiatrie. Je begeleidt en behandelt mensen met psychische problemen, zodat ze hun leven weer op de rit krijgen.

Persoonlijk begeleider verslavingszorg

Als persoonlijk begeleider help jij mensen met een verslaving, zodat ze weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Je helpt ze met afkicken, maar ook met inkomen en huisvesting.

Casemanager in de gevangenis

Ook kun je in de gevangenis aan de slag, bijvoorbeeld als casemanager. Je helpt gedetineerden met de voorbereiding voor de terugkeer naar de maatschappij.

Gezinsbegeleider bij Veilig Thuis

Als gezinsbegeleider kom je bij de gezinnen thuis. Je gaat samen met de ouders en kinderen aan de slag om een zo prettig mogelijk leefklimaat te creëren. Hierbij hou je de veiligheid van de kinderen in het oog en versterk je de opvoedcompetenties van de ouders.

Jeugdprofessional in een wijkteam

Je bent het aanspreekpunt voor jongeren in de wijk. Je gaat het gesprek met ze aan om te ontdekken waar zij behoefte aan hebben en hoe je ze hierbij kunt helpen. Je hebt een netwerk opgebouwd waar de jongeren gebruik van kunnen maken.

Medewerker Raad voor de Kinderbescherming

Als sociaal werker voor de Raad van de Kinderbescherming zet je je in voor kinderen van wie de ontwikkeling en opvoeding gevaar loopt.

Sociaal werker in de opvang voor dak- en thuislozen

Je werkt met mensen die door omstandigheden geen woning meer hebben. Dit kunnen ook jongeren zijn. Je signaleert, rapporteert en schakelt waar nodig hulptroepen in voor extra zorg.

Sociotherapeut in een tbs-kliniek

Als sociotherapeut geef je individuele en groepstherapie aan mensen die hun straf moeten uitzitten in een tbs-kliniek. Dit zijn mensen die gedragsproblemen hebben of problemen van psychische aard.

Wat wordt er van jou verwacht

Jij hebt oog voor anderen en je wilt kwetsbare mensen helpen door kansen te creëren. Je legt makkelijk contact. En je bent er goed in om mensen met elkaar te verbinden. Je hebt geen vooroordelen, bent betrokken en weet wat er speelt in de maatschappij.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Ook na je hbo-opleiding Social Work blijf je je natuurlijk ontwikkelen. In je beroep of in een vervolgopleiding. Er zijn verschillende opleidingen die prima aansluiten, zoals de hbo-master Social Work. Je kunt ook verder studeren aan een universiteit. Bijvoorbeeld Sociologie, Psychologie, Culturele Antropologie of Sociale Wetenschappen.

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Leergemeenschap

Het mooie aan de leergemeenschap? Je komt in direct contact met het werkveld en de doelgroep.

Leergemeenschap

Student op stage: Lisa belt voor 113

Het is heel divers en je wordt communicatief op de proef gesteld.

Verder lezen

Studievereniging S.V. Socius

Onze studievereniging heeft 3 doelen: leren, verbinden en feesten.

S.V. Socius

Levi helpt jongeren met psychische en gedragsproblemen

Social Work is voor mensen die zichzelf af en toe op de tweede plaats kunnen zetten om het uiterste uit de ander te halen.

Verder lezen

Naomi studeert in Kaapstad

Al op de middelbare school droomde ik ervan om ontwikkelingshulp te gaan doen.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters van 20 weken. De theorie komt aan bod in hoorcolleges. Deze pas je toe in projecten en opdrachten onder begeleiding van een docent. Er is veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn de opdrachten waar je aan werkt vaak maatschappelijke vraagstukken. Voor sommige vakken verwerk je de stof zelfstandig, maar de meeste tijd werk je in groepjes samen met andere studenten.

Jaar 1

Breed georiënteerd en inzetbaar

In jaar 1 leer je de basis om een breed georiënteerde en breed inzetbare sociaal werker te worden. In ieder semester staat 1 aspect van de sociaal werker centraal. Je leert bijvoorbeeld over de methodes die je gebruikt, of over het ondernemende aspect. Ook werk je aan je persoonlijke ontwikkeling en ga je een korte stage lopen in de praktijk. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Vakken:

 • Leergemeenschap
 • Lerende sociaal werker
 • Vakken: Beroep sociaal werker, Context van het sociaal werk, Perspectieven op het sociaal werk, Praktijkgericht onderzoek, Methodisch handelen, Mens, cultuur en samenleving, Invloeden op de levensloop, Engelse lees- en luistervaardigheid
 • Open ruimte

Jaar 2

Brede basis

In jaar 2 werk je verder aan die brede basis. Je maakt kennis met alle doelgroepen en facetten van het sociaal werk en gaat ook dit jaar aan de slag in de leergemeenschap. De theoretische kennis die je opdoet tijdens de vakken die je volgt, pas je meteen toe in de praktijk. Je gaat 1 dag in de week stage lopen. Wij kunnen je helpen bij het zoeken van je stageplek. In de loop van jaar 2 kies je een uitstroomprofiel voor de afstudeerfase in jaar 3 en 4: Zorg, Jeugd of Welzijn en Samenleving.

Vakken:

 • Leergemeenschap
 • Lerende sociaal werker
 • Vakken: de kaders van het sociaal werk, methodisch handelen 2, praktijkgericht onderzoek 2, invloeden op de levensloop 2, materiële hulpverlening, methodisch handelen, Engelse spreek- en schrijfvaardigheid
 • Open ruimte

Jaar 3

Zelf de volgorde kiezen van je stage, minor en afstudeeropdracht

In jaar 3 en 4 loop je een jaar stage, volg je een half jaar een minor en werk je aan een afstudeeropdracht. De volgorde bepaal je zelf. Ook kun je deze onderdelen in het buitenland uitvoeren. Wij kunnen je helpen bij het vinden van een geschikte plek in het buitenland. Je sluit je opleiding af met een proeve van bekwaamheid: een allesomvattende toets waarmee je aantoont dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.

In jaar 3 en 4 komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Stage
 • Minor
 • Profielspecifieke ruimte
 • Beroepsbekwame sociaal werker
 • Afstudeeropdracht
 • Proeve van bekwaamheid

Jaar 4

Zelf de volgorde kiezen van je stage, minor en afstudeeropdracht

In jaar 3 en 4 loop je een jaar stage, volg je een half jaar een minor en werk je aan een afstudeeropdracht. De volgorde bepaal je zelf. Ook kun je deze onderdelen in het buitenland uitvoeren. Wij kunnen je helpen bij het vinden van een geschikte plek in het buitenland. Je sluit je opleiding af met een proeve van bekwaamheid: een allesomvattende toets waarmee je aantoont dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.

In jaar 3 en 4 komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Stage
 • Minor
 • Profielspecifieke ruimte
 • Beroepsbekwame sociaal werker
 • Afstudeeropdracht
 • Proeve van bekwaamheid

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie van Breda

Bekijk hier de opleidingspresentatie van Den Bosch

Keuzevrijheid in je studie bij Avans

Bij voltijd- en duale opleidingen van Avans volg je de eerste 1,5 jaar binnen je eigen opleiding onderwijs, zodat je een vaste thuisbasis hebt en de benodigde basiskennis opdoet. Daarna krijg je de mogelijkheid om 25% van je resterende opleiding zelf in te vullen met (vrijekeuze) modules vanuit je eigen opleiding of andere opleidingen die het beste passen bij wat jij wilt leren. Maar je kunt ook een route volgen die dicht bij je gekozen opleiding ligt en voor verdieping in je vakgebied zorgt. Het maken van deze keuzes doe je niet alleen, je wordt hierbij begeleid door onze studieloopbaanbegeleiders en docenten.

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Proefstuderen

Je hebt al informatie verzameld. Je bent naar een Open dag geweest. En nu wil je checken of deze opleiding ook de juiste is. Kom proefstuderen en ervaar hoe een dag van een student eruit ziet en proef de sfeer van Avans.

Toelatingseisen Social Work

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Verkorte trajecten

Wanneer je een propedeuse van een opleiding sociale studies hebt, kun je instromen in het tweede jaar. Dat kan met de propedeuse van de hbo-opleidingen Cultureel Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Social Work.

Stuur uiterlijk 31 maart een e-mail naar ons academiebureau als je wilt instromen in een hoger jaar. Dat kan naar ons academiebureau in Breda of in Den Bosch.

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Die is voor deze opleiding verplicht.

Lees meer over de studiekeuzecheck van Avans.

21+ Toets

Heb je niet de vereiste diploma's maar ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek. Dat bestaat uit een gesprek en een schriftelijk capaciteitenonderzoek. Het onderzoek maakt duidelijk of je voldoende capaciteiten hebt om een hbo-opleiding te gaan doen. Het kan gaan om taalvaardigheid, analytisch denkvermogen, redeneervermogen, concentratie en werktempo. Stuur voor meer informatie een mail naar ons academiebureau in Breda of Den Bosch.

Praktische informatie Social Work

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Uiterste aanmelddatum 1 mei

Je wilt in september met je opleiding starten. Meld je dan uiterlijk 1 mei aan.  

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 mei 2024

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Reken voor de eerste aanschaf van je studieboeken op € 500. Alle boeken zijn beschikbaar in Xplora, de mediaomgeving binnen Avans. De meeste boeken gebruik je in alle studiejaren. In het derde jaar moet je nog een aantal boeken aanschaffen voor je minor.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.
Rondje Hervenplein

Hervenplein

Hervenplein 2
5232 JE 's-Hertogenbosch

Studeren in 's-Hertogenbosch

Proef alvast de sfeer van 's-Hertogenbosch. Avansstudent Paulien neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding in Breda
Volg deze opleiding in 's-Hertogenbosch