Social Work

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Jij wilt iets betekenen voor mensen die even geen grip meer hebben op hun leven. In de opleiding Social Work leer je hen te helpen zo zelfstandig mogelijk aan de samenleving deel te nemen.

Fenna is 12 jaar, onhandelbaar en gaat niet naar school. De leerplichtplichtambtenaar legt dit voor aan de kinderrechter. Als gezinsvoogd begeleid je het gezin hierbij.

Jongensprostitutie is in Eindhoven een probleem. Als sociaal werker voor de gemeente bespreek je dit onder andere met het Coördinatiecentrum Mensenhandel.

Senioren hebben last van hangjongeren. Als jongerenwerker ga jij het gesprek aan en regel je een ontmoeting. Ook vraag je de jongeren om computerles te geven aan de senioren

Jij

Jij hebt oog voor de kwaliteiten van mensen. Je werkt doelgericht aan de aanpak en het voorkomen van problemen en je hebt lef en verbeeldingskracht. Je bent zichtbaar, aanspreekbaar en betrokken en brengt mensen met elkaar in contact. Dit vraagt om creativiteit, ondernemerschap en analytisch vermogen.

De opleiding Social Work

Je leert vooral om mensen met elkaar te verbinden, hen in beweging te krijgen. Omdat samen doen en meedoen een groter gevoel van welzijn oplevert. Je hebt oog voor wat er leeft in een gemeenschap, niet alleen voor kwetsbare mensen. Als je slaagt ben je Bachelor of Social Work (BSW).

Psycholoog Najla bracht ons een bezoek om jou als studiekiezer meer inzicht te geven in de opleiding Social Work.

Kenmerkend voor deze opleiding

De opleiding Social Work richt zich op empowerment en sociale rechtvaardigheid. Je wordt opgeleid tot een professional met een lerende, verantwoordelijke, ondernemende en onderzoekende houding.

Je ontwikkelt je tot een sociaal werker die mensen stimuleert om voor zichzelf op te komen en voor zichzelf te zorgen. Je bent als sociaal werker iemand die kritisch en betrokken is, de actuele ontwikkelingen volgt, graag samenwerkt met anderen en het initiatief neemt.

Open dag 9 november 2019

, Breda, 's-Hertogenbosch, Tilburg

Aanmelden Meer informatie