Social Work Voltijd hbo

Wat anderen zeggen

Verhaal Youssef Azghari

Docent Youssef Azghari geeft verschillende vakken op het snijvlak van onderzoek, cultuur, ethiek en communicatie. Voorbeelden hiervan zijn praktijkgericht onderzoek plus veel gastlessen over onderwerpen als intercultureel vakmanschap, radicalisering en diversiteit. Hij studeerde Arabisch en Communicatiewetenschappen. En promoveerde op een proefschrift over de participatie van jonge Marokkaanse Nederlanders en de rol die sociaal werkers daarbij spelen.

“Ik was 6 jaar toen ik vanuit Marokko naar Nederland kwam en op de middelbare school werd ik nieuwsgierig naar mijn roots. Op een gegeven moment kwam ik op de lts terecht, maar er was een docent die meer mogelijkheden voor mij zag, als ik de taal maar beter zou gaan beheersen. Theo zorgde ervoor dat ik op de havo kwam. Van 3 havo ging ik naar 4 vwo. Uiteindelijk studeerde ik Arabisch en daarna Communicatiewetenschappen.

Ik heb dus aan den lijve ondervonden wat integreren is. Wat dat dan precies is? Dat je merkt dat wat normaal is in Marokko, niet normaal is in Nederland. En andersom. En het belangrijkste dat je leert is dat na-apen om erbij te horen niet helpt. Iedereen met een andere culturele achtergrond roept dat hij wil integreren, maar vaak blijkt dat niet uit het gedrag. Integreren is het combineren van 2 of meer culturen. Wat vaak gebeurt is assimileren – de andere, dominante cultuur overnemen – of geïsoleerd raken.

Echt integreren doet ook pijn, want je levert een stukje van jezelf in voordat je er iets voor terug krijgt. Ik spreek nu dagelijks Nederlands, waardoor ik mijn moedertalen Marokkaans-Arabisch en Tarifit nog maar weinig gebruik. Tegelijkertijd kan ik me via het Nederlands nu goed schriftelijk uitdrukken. Met mijn moedertalen kon dat niet omdat ze alleen gesproken worden.  

Mijn drijfveer is mensen verbinden, kennis delen en onwetendheid bestrijden. Ik doceer graag over omgaan met cultuurverschillen. Je wordt namelijk door de discussies over je afkomst en de islam meer geprikkeld om na te denken over allerlei levensvragen, over wie je bent, je eigen normen en waarden en wat je belangrijk vindt in het leven. Ik wil studenten leren om kritisch te kijken en niet alle stof klakkeloos te accepteren. Zelf reis ik veel om te ervaren wat in andere culturen speelt.  

Door mijn eigen verhaal merkte ik ook dat ik aan anderen wilde vertellen hoe het is om in mijn schoenen te staan. Ik pak in mijn lessen daarom altijd een onderwerp uit de actualiteit; iets waar ze zich in kunnen verplaatsen en een mening over hebben. Zoals de zwarte-pietendiscussie. En dan laat ik ze een andere mening horen en ik laat hen ervaren hoe het is om aan de andere kant te staan. Hierdoor leven ze zich in en zien ze dat kennis een mening veel flexibeler kan maken.

De kracht van afgestudeerde sociaal werkers ligt vooral in hun holistische werkwijze. Ze zijn zeer gedreven en bekijken een situatie vanuit diverse invalshoeken. Stel dat een gezin dat sinds kort in Nederland woont moeilijk participeert. Vanuit microniveau kun je onder meer taalondersteuning bieden en aansluiten op hun talenten. Op mesoniveau bekijk je de invloed van de buurt en hoe je het sociaal netwerk kunt vergroten. En op macroniveau kijk je naar migratiepolitiek, soms zelfs internationaal.”