Social Work

Voltijdopleiding in Breda

Opbouw van de opleiding

Afstuderen

Je geeft zelf invulling aan de manier waarop en de volgorde waarin je de eindkwalificaties behaalt. Dit doe je onder begeleiding en binnen kaders die de opleiding aangeeft. Je sluit je studie af met een eindproject. Het eindproject is een praktijkopdracht, waarmee je laat zien wat je geleerd hebt en dat je het geleerde kunt toepassen. Je maakt duidelijk dat je partijen met elkaar in contact kunt brengen, een probleem in kaart kunt brengen en beleidsvoorstellen kunt doen. Je toont aan dat je nieuwe methoden kunt ontwikkelen. Je sluit de studie af met het afstudeerverslag en een proeve van bekwaamheid.