Social Work voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar is verdeeld in 2 semesters van 20 weken. De theorie komt aan bod in hoorcolleges. Deze pas je toe in projecten en opdrachten onder begeleiding van een docent. Er is veel aandacht voor de praktijk. Zo zijn de opdrachten waar je aan werkt vaak bestaande vraagstukken uit de zorg. Voor sommige vakken verwerk je de stof zelfstandig, maar de meeste tijd werk je in groepjes samen met andere studenten.

Basis

De eerste 2 jaar vormen je tot een breed georiënteerde en breed inzetbare sociaal werker. Ieder semester staat er steeds 1 aspect van de sociaal werker centraal. Bijvoorbeeld het methodische of ondernemende aspect. Ook werk je aan je houding en vaardigheden. Je traint je zelfstandigheid en je gevoel voor verantwoordelijkheid. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

In de loop van het tweede jaar maak je de keuze voor je specialisatie. Je kiest voor Zorg, Jeugd of Welzijn en Samenleving. In jaar 3 loop je stage en in jaar 4 kies je een minor van een half studiejaar. Hiermee kun jij je nog verder verdiepen of juist verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Beroep sociaal werker x x
Context van het sociaal werk x x
Praktijkgericht onderzoek 1 x x
Leergemeenschap x x x x
Open ruimte x x x x
Invloeden op de levensloop 1 x x
Mens, Cultuur & Samenleving x x
Methodisch handelen 1 x x
Praktijkgericht onderzoek 2 x x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
De kaders van het sociaal werk x x
Innovatie x x
Leiderschapsvaardigheden x x
Praktijkgericht onderzoek 3 x x
Leergemeenschap x x x x
Open ruimte x x x x
Invloeden op de levensloop 2 x x
Methodisch handelen 2 x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x x x
Supervisie x x x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Eindproject/scriptie x x
Proeve van bekwaamheid x

Toelichting vakkenoverzicht

De vakken worden zoveel mogelijk rond beroepsproducten vormgegeven. Er komen meerdere onderdelen samen in de vakken. Bijvoorbeeld in het vak invloeden op de levensloop vind je onderwerpen uit de ontwikkelingspsychologie, pedagogiek en systeemtheorie.

Je kunt de programma's in jaar 3 en 4 in een andere volgorde volgen dan hierboven aangegeven.

Je sluit de opleiding af met een proeve van bekwaamheid. Dit is een allesomvattende toets. Hiermee toon je aan dat je alle eindkwalificaties hebt gehaald.

Leergemeenschap

In jaar 1 en 2 neem je deel aan een leergemeenschap, waar je samen met medestudenten, een docent en een professional aan een maatschappelijk vraagstuk werkt. Bekijk onderstaande video en ontdek wat je kunt doen in een leergemeenschap.