Ruimtelijke Ontwikkeling

Voltijdopleiding in Tilburg

Opbouw van de opleiding

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht. Je voert een intensief onderzoek uit bij een bedrijf of overheidsinstelling. Zo laat je zien dat je over alle benodigde vaardigheden beschikt. Je toont je analytisch vermogen. Je professionele handelen, deskundigheid en kennis van projectmanagement. En je communicatieve vaardigheden. Je wordt beoordeeld op de kwaliteit van de producten die jij ontwikkelt. En de manier waarop jij het project aanpakt. Samen met een medestudent werk je een half jaar aan dit project. Met andere afstudeerduo's die vergelijkbare thema's onderzoeken, wissel je kennis uit. Deskundige docenten begeleiden je tijdens het afstuderen.

Jouw onderzoek leidt tot een advies, handleiding of (ontwerp)voorstel. Bijvoorbeeld een onderzoek in zogenaamde demografische krimpregio's. Je bekijkt de gevolgen voor huisvestiging voor scholen. En brengt advies uit over leegstand, sloop of herbestemming van de panden.

Voorbeeld afstudeerproject

Bundeling van afstudeerwerken

Bundeling van afstudeerwerken

Studenten Bouw & Infra studeren in duo’s af bij bedrijven. Daar doen ze onderzoek, maken een ontwerp of doen verbetervoorstellen.