Materials & Energy Transition - Master  voltijd hbo-master

Locatie
Startmaand
Duur
Taal

Tijdens de master Materials & Energy Transition richt je je op technische oplossingen voor de energietransitie en circulaire economie. Je leert hoe je technologieën implementeert en hoe je als professional impact maakt.

In deze master leer je om problemen over het niet-duurzame gebruik van materialen en energie te analyseren. Je bedenkt technische oplossingen voor deze problemen, zoals bioplastics, warmtepompen, fotovoltaïsche systemen, datagestuurde technologieën en meer. Je verdiept je in de techniek achter deze oplossingen en de state-of-the-art van beschikbare kennis. Dit geeft je een solide technische achtergrond voor je toekomstige carrière.

Het belangrijkste is dat je leert hoe je technische oplossingen van vraagstukken in de praktijk implementeert. Dit gaat niet alleen over technologie. Financiële aspecten, beleid, acceptatie door individuen, groepen en de samenleving, spelen allemaal een rol. Je bent in staat de vele stakeholders bij transitieprocessen te identificeren en hen te betrekken om echt impact te maken.

Deze master biedt dus niet alleen diepgaande theoretische en technische kennis, je ontwikkelt ook praktisch inzicht. Het programma bevat 5 projecten waarin je werkt aan echte vraagstukken, altijd in multidisciplinaire teams. Je werkt samen met mensen met verschillende achtergronden. De voertaal is Engels.

Na het behalen van je diploma mag je de titel Master of Science (MSc) voeren.

Waarom kiezen voor Materials & Energy Transition - Master

Combinatie van wetenschap, technologie en techniek
Je maakt impact in transitieprocessen
Multidisciplinaire projecten
Je implementeert technologie in de praktijk

Meer over Materials & Energy Transition - Master

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Je MSc-diploma in Materials & Energy Transition biedt je veel carrièremogelijkheden. Het stelt je in staat om de overgang naar een circulaire economie, gebaseerd op duurzame bronnen van materialen en energie, te realiseren. We hebben nu mensen nodig die eigenaarschap voor de opschaling van duurzame technieken in de praktijk durven te nemen. Kortom, we hebben jou nodig!

De overgang vindt overal plaats: bij kleine bedrijven en multinationals, maar ook bij start-ups. In lokale of (inter)nationale overheden en in allerlei soorten organisaties. Aan het einde van het programma heb je hier veel meer over geleerd en ontdekt waar jij impact wilt maken. En je weet welke rol het beste bij je past: projectleider, product- of procesingenieur, consultant of onderzoeker. Alles ligt binnen jouw bereik.

Welke baan je ook vindt, het zal altijd gaan om technische oplossingen in de praktijk die een echt verschil maken. Je wordt een echte maker in transitie en zulke mensen zijn altijd nodig.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Consultant

Je werkt voornamelijk bij advies- en ingenieursbureaus, waar je advies geeft over de juiste implementatie van duurzaam materiaalgebruik en duurzame energie.

Process engineer

Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verbetering van machines, processen en installaties binnen bedrijven. Je draagt bij aan de verduurzaming van de procesindustrie en de energie intensieve industrie.

Project engineer

Je doet onderzoek en ontwerpt. Je hebt gedegen technische kennis van zowel duurzame materialen en energie. En weet hoe je deze kennis integreert in bestaande en nieuwe producten en systemen.

R&D technoloog

Je doet onderzoek naar innovatieve technologieën. En je ontwikkelt duurzame producten en/of processen in het werkveld van de materialen- en energietransitie.

Reliability engineer

Je werkt op het gebied van risicomanagement, lifecycle management, duurzaamheid en betrouwbaarheid van assets. Je zorgt voor vermindering van risico en kosten, verbetering van de levensduur van assets en de vermindering van (strategisch) materiaalgebruik.

Sustainability coördinator/ Environmental engineer

Je zorgt ervoor dat projecten worden getoetst op duurzaamheid, zodat de juiste keuzes worden gemaakt op het gebied van duurzaam materiaal- en energieverbruik.

Wat wordt er van jou verwacht

Je werkt graag in de praktijk en wilt een theoretische verdiepingsslag maken. Je bent een echte teamspeler. Iemand die graag met mensen binnen en buiten je eigen vakgebied spreekt. Je weet dat samenwerking nodig is om je werk impactvol en bruikbaar te maken. Daarnaast heb je interesse om je in de breedte te ontwikkelen en denk je interdisciplinair. Je schrikt niet van de mening van anderen en staat sterk in je schoenen. Maatschappelijk betrokken zijn is voor jou vanzelfsprekend.

Opbouw van deze masteropleiding

Studieprogramma

In het tweejarige programma pas je wetenschappelijke kennis en technologie toe voor opdrachtgevers van projecten in de praktijk. In jaar 1 volg je vakken en werk je aan groepsprojecten. In jaar 2 voer je een individueel afstudeerproject uit in het werkveld. 
 
De master hecht veel waarde aan het opbouwen van een learning community en begeleiding op persoonlijk niveau. Je ontwikkelt een sterke band met medestudenten en docenten. De learning community ondersteunt je tijdens de studie en biedt je een rijk netwerk voor als je eenmaal aan het werk bent.

Jaar 1

Het eerste studiejaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. In elke periode volg je 2 vakken en werk je aan een groepsproject. De vakken zijn gericht op het vergroten van je algemene kennis en vaardigheden. In het groepsproject ben je bezig met de praktische toepassing. Na de introductie in periode 1 ligt de focus achtereenvolgend op materialen, energie en transities. Dit geeft het eerste jaar een duidelijke structuur en verhaallijn.

Vakken/projecten:

 • Science and engineering for MET
 • Material systems and solutions
 • Energy systems and solutions
 • Making transitions work

Jaar 2

In het tweede jaar van het programma voltooi je je individuele afstudeerproject. Hiervoor maak je eerst een plan van aanpak over een onderwerp dat je interessant vindt. Vervolgens voer je je project uit bij een externe organisatie of bij een onderzoeksgroep van Avans. Aan het einde presenteer je je project en rond je je studie af.

Eens in de 2 weken kom je terug naar Avans. Deze dag staat in het teken van het delen van ervaringen met medestudenten, docenten en onderzoekers.

Onderdelen afstudeerproject:

 • Define
 • Analyse & synthesise
 • Implement & evaluate

Toelating Materials & Energy Transition - Master

Specifieke vooropleiding

Je hebt een certificaat of diploma nodig waaruit blijkt dat je vóór 1 september 2024 een bachelorstudie in de sector techniek met succes hebt afgerond. Bijvoorbeeld bouwkunde, chemische technologie, chemie, elektrotechniek, milieuwetenschappen, scheikunde, technische bedrijfskunde of werktuigbouwkunde.

Mondelinge en schriftelijke vaardigheid in het Engels is een vereiste.

Toelatingsopdrachten

Deze opdrachten zijn onderdeel van de voorbereiding. Via een dashboard dien je de volgende documenten aan te leveren:

 • Curriculum Vitae (max. 1 A4-pagina)
 • Motivatiebrief (min. 1 A4)

De inlogcodes voor het intakedashboard ontvang je nadat je je hebt ingeschreven in Studielink.

Assessment

Elke student wordt uitgenodigd voor een assessment, na goedkeuring van de ingeleverde opdrachten. Dit gesprek met een van de docenten vindt fysiek plaats of online via Teams. Tijdens de toelatingsprocedure testen we je studiemotivatie, vaardigheid in het Engels en theoretische kennis en skills met betrekking tot dit masterprogramma. Je moet dit assessment succesvol doorlopen om toegelaten te worden tot de opleiding.

Praktische informatie Materials & Energy Transition - Master

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen. We hanteren de volgende deadlines voor aanmelding.

Startmaand Locatie Deadline aanmelden
september Nederland 31 augustus 2024
september Buiten EEA 1 mei 2024

Meld je aan via Studielink


Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Niet-EER tarief € 8.852,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.530,- 2024 - 2025
Niet-EER tarief € 9.680,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 9.680,- 2024 - 2025

Locaties

Lovensdijkstraat

Lovensdijkstraat 61-63
4818 AJ Breda

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50