Ondernemerschap & Retail Management deeltijd hbo

Carrièreperspectieven

Na 4 jaar studie ben je een startbekwame professional met een lerende, onderzoekende, ondernemende en verantwoordelijke houding. In die 4 jaar leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle professional in de retailbranche. Een mooie managementfunctie op hoog niveau ligt in het verschiet.

Potentiële beroepen

  • Afdelingsmanager
    De afdelingsmanager geeft leiding aan de medewerkers van de afdeling en zorgt ervoor dat het werk goed wordt uitgevoerd. Je bent daarmee verantwoordelijk voor alles wat zich binnen de afdeling afspeelt. De afdelingsmanager moet goed leiding kunnen geven.
  • Bedrijfsleider
    Een bedrijfsleider geeft leiding aan een bedrijf. Bij grotere ondernemingen, zoals winkelketens of banken, neemt hij het beheer van een van de vestigingen voor zijn rekening. Een bedrijfsleider is een generalist. Dat betekent dat hij van alle zaken die spelen rond de bedrijfsvoering (inkoop, marketing, personeel, producten), de benodigde kennis in huis heeft en deze weet toe te passen.