Leraar Basisonderwijs voltijd hbo

Wat anderen zeggen

Eline van Erp

Eline van Erp studeerde in 2017 in Breda af als leraar basisonderwijs. Nu is ze invalleerkracht.

"Ik heb altijd een klik gehad met kinderen en vond het leuk om anderen dingen uit te leggen. Leerkracht in het basisonderwijs was dus een voor de hand liggend beroep. Mijn stages tijdens de opleiding bevestigden mijn gevoel.”

Eruit halen wat erin zit

“Het is mooi dat ik kan bijdragen aan de ontwikkeling van een kind, ik probeer er alles uit te halen wat erin zit. Zowel op cognitief als op sociaal vlak. Ik probeer de leerlingen mee te geven dat het vooral gezellig en fijn moet zijn in de klas. Je merkt dat leerlingen de lesstof makkelijker oppikken als zij goed in hun vel zitten. Leerkrachten hebben een grote verantwoordelijkheid in de ontwikkeling van de leerlingen, dat wordt soms onderschat.”

Ervaring op verschillende scholen

“Ik heb gesolliciteerd voor de invalpool bij de scholengemeenschap waar ik stage liep. De ervaring die ik zo op verschillende scholen kan opdoen, zie ik als een voordeel. Daarnaast heb je bij kortdurende invalopdrachten weinig administratieve taken en nog niet direct de eindverantwoording. Toch vond ik het jammer dat ik niet echt een band opbouwde met leerlingen. Als je voor een vaste klas staat, leer je ze nog beter kennen. Gelukkig mocht ik later in het schooljaar ook langere periodes invallen.”

Zijn waar het leren begint

“Momenteel ben ik juf in groep 5. Hiervoor stond ik ruim 2 maanden in groep 2 en 3. Ik vind het leuk om in alle groepen les te geven, elke groep heeft zijn charme. Toch gaat mijn voorkeur uit naar groep 3, waar het echte leren begint en de leerlingen heel leergierig zijn."