Lesgeven achter de laptop

In het begin hadden we 30 kleuters die door elkaar aan het kletsen waren.

Anna van Es was Pabo-student bij Avans Hogeschool in Breda en werd in het diepe gegooid met digitaal onderwijs. Inmiddels geeft ze les aan groep 3. Ze was al bezig met haar stage Leraar In Opleiding (LIO) bij basisschool De Bolster in Gilze. Tijdens die stage is het de bedoeling dat je meters maakt voor de klas. Maar door de coronamaatregelen zat Anne ineens thuis en leerde ze in de praktijk hoe je online onderwijs ontwikkelt.

Ineens vanuit huis

Anna: “De LIO-stage is de laatste stage van de opleiding. Je begint het jaar met 2 dagen stage in de week, dan ga je na een half jaar 3 dagen en je eindigt het jaar met 4 dagen voor de klas. Ik was eigenlijk net overgegaan naar 3 dagen in de week toen de coronapandemie in Nederland uitbrak. Toen moesten we dus ineens vanuit huis gaan lesgeven."

"Vanaf het moment dat we thuis moesten gaan werken, ben ik direct bij het thuisonderwijs betrokken. Ik gaf online lessen en ontwikkelde het thuisonderwijs. Dat was natuurlijk voor iedereen nieuw, niet alleen voor mij als stagiaire. Ik liep soms zelfs een stapje voor op anderen. Mijn collega’s zagen mij ook niet meer als ‘de stagiaire’, ik was gewoon onderdeel van het team. Samen hebben we een website met opdrachten rondom de lesthema’s opgezet. Daarmee konden de kinderen thuis zelfstandig aan de slag.”

30 kleuters op Google Meet

“Ik geef les aan de kleuters, dus je hebt geen standaard reken- of taallessen die je eenvoudig omzet naar online. Daar moesten we even in zoeken, maar uiteindelijk hadden we een mooi programma staan. We begonnen de dag met een dagopening via Google Meet. In het begin hadden we 30 kleuters die door elkaar kletsten, dus daar hebben we snel regels voor bedacht. De microfoons van de kinderen stonden uit en als ze iets wilden zeggen, moesten ze hun vinger opsteken. Net als in de klas. Dan zetten we hun microfoon open en dan konden ze iets vertellen."

"In de middag verzorgden we dan nog een lesje. Daar moesten de ouders de kinderen zelf op inschrijven. In het begin gebeurde dat nog niet heel veel, maar naarmate de lockdown langer duurde, deden steeds meer kinderen mee. Ik denk dat ouders van elkaar hoorden dat het heel leuk voor de kinderen was. Die lessen deden we in een groepje met maximaal 5 kinderen. Dat was ook vooral bedoeld om ze lekker met elkaar te laten kletsen.”

Bijzondere stage

“Mijn stage was zo wel heel bijzonder. Ik koos voor de Pabo omdat ik graag voor de klas wilde staan en uiteindelijk zat ik dus 3 maanden thuis achter mijn computer. Ik hoefde ook niet voor noodopvang naar school, dat deed de kinderopvang naast de school. En waar het wel nodig was, zette de school tweede- en derdejaars stagiairs in. Ik heb dus de hele lockdown vanuit huis gewerkt."

"Veel studiegenoten baalden er behoorlijk van dat ze thuiszaten, maar ik probeerde het toch ook wel positief te zien. Ik heb in mijn afstuderen ook heel erg de focus op dat thuisonderwijs en online lesgeven gelegd. Dat is normaal gesproken helemaal geen onderdeel van de opleiding.”

Anna's stage was een succes, want inmiddels is ze bij De Bolster leraar van groep 3.