Bouwkunde

Voltijdopleiding in Tilburg

Opbouw van de opleiding

De opleiding Bouwkunde duurt 4 jaar. Elk studiejaar is verdeeld in 2 semesters met elk een eigen thema. De kennis en vaardigheden die je opdoet bij vakken pas je toe in projecten. De eerste 2 jaar start je elk semester met het maken van een talentontwikkelplan. Hierin staat wat je leerdoelen zijn en aan welke competenties je extra aandacht gaat besteden. Elk semester heeft 2 toetsmomenten. De laatste week is gereserveerd voor evaluatie.

Basis

Je maakt kennis met verschillende kanten van de bouw: ontwerpen, uitvoeren, managen en techniek. Je volgt vakken, verbetert je competenties met hulp van een coach en werkt in groepjes aan projecten. Je sluit het eerste jaar af met een oriënterende stage. Hier ontdek je de dagelijkse gang van zaken op een bouwplaats. Kom je van het mbo, dan sluit je af met het project Zelfvoorzienend wonen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Het tweede jaar volg je 2 semesters rond een thema en sluit je af met het project Herbestemmen. In jaar 3 loop je een half jaar stage. Daarna ga je je specialiseren met een samenhangend geheel aan vakken rond een thema, bijvoorbeeld Biobased Bouwen of Energieleverende Bebouwing. Ook draai je mee in een project met studenten van verschillende opleidingen. In jaar 4 kies je een minor. Hiermee ga je je nog verder verdiepen of verbreden. Je sluit je opleiding af met een afstudeeropdracht in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Vakken: zoals Locatiegericht ontwerpen en Uitvoeringsanalyse, Zicht op bouweisen x
Project: bijvoorbeeld De wijk van de toekomst x
Vakken: ondersteunend aan het project x x
Project: bijvoorbeeld Zelfvoorzienend wonen x
Stage x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Coaching en talentontwikkeling x x x x
Vakken: zoals Ontwerpmethoden, Gebouwtechniek, Bouwmanagement en recht x
Project: bijvoorbeeld Nieuwbouw Utiliteit x
Vakken: ondersteunend aan het project x x
Vakken: zoals Ondernemen in de bouw en Analyse en planning x
Project: bijvoorbeeld herbestemmen x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Specialisatie: Keuzevakken en project of onderzoek x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor naar keuze x x
Afstudeerproject x x

Toelichting vakkenoverzicht

Jij hebt een verwante mbo-opleiding gedaan. Je loopt dan geen stage in het eerste jaar maar je doet onderzoek en volgt vakken ondersteunend aan je onderzoek.