Startmaand
Duur
Taal
Locatie

De deeltijdopleiding Mechatronica brengt verschillende technische disciplines bijeen. Je leert hoe elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica samenwerken in mechanische constructies.

Na de hbo-opleiding Mechatronica begrijp je het samenspel tussen elektrotechniek, werktuigbouwkunde en technische informatica. In het werkveld analyseer, ontwerp en beheer jij mechatronische toepassingen. Aan jou de uitdaging om technische innovaties van de toekomst te ontwikkelen. Het werkveld staat te springen om professionals als jij.

Als bachelor Mechatronica weet je hoe je mechatronische toepassingen analyseert, ontwerpt en beheert. Je hebt je verdiept in vakken als besturingstechniek, software-ontwerp, meet- en regeltechniek, systeemdynamica en motion control. Als professional kun je uit de voeten met vele toepassingen, van robotica tot 3D-modelling.

De deeltijdopleidingen van Avans staan hoog aangeschreven en zijn kleinschalig en persoonlijk. De sfeer is open en studenten hebben direct contact met de docenten. Deze zijn ervaren in het werkveld. De deeltijdopleiding Mechatronica is samen met gerenommeerde bedrijven ontwikkeld en sluit daardoor goed aan op de praktijk. Je combineert werkplek-leren met online leren en contactonderwijs. Daarin maak je je eigen keuzes. Ook mag je zelf bepalen in welke volgorde je de lesmodules volgt.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd associate degree, Voltijd bachelor
Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze opleiding naast je baan

Lesprogramma is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bedrijfsleven
Toegankelijke docenten en een persoonlijk begeleidingstraject
Op jouw werk voer je praktijkgerichte schoolopdrachten uit
Docenten met een ruime onderwijs- en/of bedrijfservaring

Meer over deze hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

De arbeidsmarkt ziet er goed uit voor afgestudeerden van de deeltijdopleiding Mechatronica op hbo-niveau. Door technologisering, robotisering en automatisering is de kans groot om snel een baan op niveau te vinden. En, ook niet onbelangrijk, het startsalaris is hoog.

Volgens de PBL Quickscan 2018 is de vraag naar vakmensen het grootst in Noord-Brabant. Hier vind je veel bedrijven die zich bezighouden met de bouw van machines, motorvoertuigen en elektrische apparaten en de bouwnijverheid.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Mechanical design engineer

Je ontwerpt en verbetert dynamische producten en systemen, zoals motoren, hydraulische installaties of koelinstallaties.

Industrieel automatiseerder

Met behulp van computers, robots of informatietechnologieën optimaliseer je de kwaliteit of output van een machine of een proces.

Besturingstechnicus

Je houdt je bezig met het ontwerpen, programmeren en onderhouden van de besturing van verschillende installaties en machines.

Technisch adviseur

Je adviseert klanten over machines, systemen of processen en over de aanschaf, installatie en het onderhoud daarvan.

Projectleider

Je stelt een projectplan op, maakt een begroting en stuurt een team aan. Je hebt contact met de klant over de voortgang en je bent eindverantwoordelijk.

Wat wordt er van jou verwacht

Je hebt een voorliefde voor verschillende vormen van techniek en engineering en werkt binnen een technische omgeving op mbo+ niveau. Je wilt graag doorgroeien in je werk en daarom je kennis verbreden en verdiepen. Dat doe je het liefst in de praktijk. Je bent ambitieus en gedisciplineerd. Als jij jezelf hierin herkent, dan is de deeltijdopleiding Mechatronica iets voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Avans Hogeschool en Avans+ hebben een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Verhalen uit de opleiding

Sjaak Arends

Het is een brede opleiding, omdat het onderdelen bevat uit werktuigbouwkunde, elektrotechniek én technische informatica.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding Mechatronica

Studieprogramma

De deeltijdopleiding Mechatronica duurt 4 jaar en is opgebouwd uit 8 modules. Elk jaar volg je 2 modules van 20 weken. Je leert door een combinatie van contactonderwijs, werkplek-leren en online leren.

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Materiaal & Ontwerp

Je leert hoe je materialen gebruikt aan de hand van materiaaleigenschappen en krachtberekeningen. En je leert hoe je je ontwerp omzet naar 3D- en 2D-tekeningen.

Industriële automatisering

De module behandelt de installaties en technieken waarmee we processen besturen en automatiseren.

Modelleren en regeltechniek

Je gaat aan de slag met Modelvorming in de regeltechniek. Middels een casus bij het bedrijf waar je werkt, ga je dynamica en regeltechniek in de praktijk brengen met behulp van computersimulaties.

Systeembesturingen programmeren

Als mechatronicus ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, testen, documenteren, implementeren en onderhouden van besturingssystemen. Kennis van de netwerktheorie hoort daarbij.

Beheersing van precisiesystemen

Afwegingen maken tussen oplossingen in het mechanische systeem, sensoren en actuatoren en de regeltechniek ervan, om zo de beweging van het complexe precisiesysteem optimaal onder controle te houden.

Ontwerp industriële automatisering

Je leert technieken en ontwikkelomgevingen toepassen om in de industriële automatisering goede state of the art, oplossingen te implementeren, waarbij je complexe systemen kunt overzien.

Lean thinking

Je verbetert aan de hand van een regulatieve cyclus een proces, zodat de oplossing bijdraagt aan de strategische doelstellingen van de organisatie.

Daarbij heb je de mogelijkheid om je te laten certificeren tot Lean Black Belt.

Trends en Innovatie

Je doorloopt een complete engineeringscyclus en laat zien dat je vanuit een grondig onderzoek en bijbehorende analyse, innovatieve oplossingen kunt toepassen.

Je wordt daarmee expert op het gebied van de gevonden trend en/of innovatie.

Tijdsinvestering

Je hebt 1 middag en 1 avond in de week les en je besteedt zo'n 16 uur per week aan zelfstudie. Daarnaast werk je minimaal 16 uur per week op een relevante werkplek.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Mechatronica

 • Havo

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde of nlt

 • Natuur & Techniek

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde of nlt

 • Economie & Maatschappij

  natuurkunde

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Als je met de bachelor Mechatronica start, heb je een relevante werkplek voor minstens 16 uur. Daar:

 • word je ondersteund door een begeleider op hbo-niveau
 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot adequaat handelende beroepsbeoefenaar
 • kun je bedrijfsgegevens, vakliteratuur en regelgeving inzien, materialen gebruiken en discussiëren over het vak
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, zoek je een andere werkplek.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Voorbereidende programma's

Training wiskunde

Wij bieden een voorbereidende training wiskunde aan. Hiermee ben je beter voorbereid op de start van je opleiding. De training is niet verplicht en kost € 200. Dit is exclusief de aanschaf van de licentie voor Boom en de optionele aanschaf van het boek ‘Basisboek Wiskunde’ van Jan van de Craats, dat handig kan zijn als naslagwerk. En als je eerst meters wil maken op een iets lager niveau dan waar we je uiteindelijk willen brengen met deze training. 

De training duurt 13 weken. De cyclus bestaat uit 2 weken les en 1 week vragen / student-gestuurd onderwijs.

Startmoment:

Het is nog niet bekend op welke dag de lessen gegeven worden en wanneer de training start. 

Deze training vraagt wel enige voorbereiding en wij adviseren hiervoor minimaal 2 weken uit te trekken.

Let op: deze training vindt online plaats en is niet vrijstellend. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het academiebureau via [email protected] of 088 - 525 90 40.

Praktische informatie Mechatronica

Aanmelden

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven. 

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Voor deze opleiding heb je een eigen laptop nodig. Reken voor de aanschaf van overige leermiddelen op ongeveer € 200 per jaar.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd