Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Je wilt doorgroeien in techniek met een engineering-opleiding. Bij de 2-jarige deeltijdopleiding Engineering Associate degree kies je de richting Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde of Mechatronica

Je bent als mbo-plusser werkzaam in een technische omgeving en je wilt je kennis verbreden. Tijdens deze 2-jarige opleiding tot ingenieur breng je je kennis en vaardigheden op hbo-niveau. Hiermee kun je aan de slag met complexere problemen en ben je op technisch gebied de schakel tussen productie en engineering.

Deze Ad-opleiding Engineering bestaat uit meerdere modules. Welke modules dat zijn, hangt af van het uitstroomprofiel dat je kiest. Je kunt kiezen uit Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Mechatronica. Naast de modules volg je ook Fundamentals, Nederlands, Engels, Wiskunde en Persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Bij leren in deeltijd spelen naast je werkomgeving online en klassikaal leren een belangrijke rol. Studieopdrachten zijn vaak aan jouw praktijk verbonden. Zo ontwikkel je jezelf én lever je een bijdrage aan de werkpraktijk.

Bij deze studie engineering in deeltijd kun je ook deels bepalen hoe je wilt studeren. Als je bepaalde zaken al weet en dit kunt aantonen, kun je versnellen. Je kunt zelfstandig studeren, online studeren of juist in een groep lessen volgen. Een combinatie van deze methodes past vaak het best.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd associate degree
Volg Avans Deeltijd
Opleiding in beeld

Waarom deze opleiding naast je baan

Keuze uit 3 verschillende uitstroomrichtingen
Co-creactie met het bedrijfsleven
Toegankelijke docenten en persoonlijk contact
Goede mix van actuele praktijkopdrachten met solide theoretische onderbouwing

Meer over deze hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Na afronding van deze deeltijd studie tot engineer kun je alle kanten op. Je kunt doorstuderen of meteen aan de slag in het werkveld. Er zijn vele mogelijkheden want de vraag naar technici op de arbeidsmarkt is groot. Met de kennis die je opdoet bij Engineering in deeltijd ga je bijvoorbeeld aan de slag bij bedrijven die machines bouwen of installaties onderhouden. En bij duurzame installatiebedrijven of werkgevers die zich focussen op innovaties of werken met moderne productiesystemen.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Project-engineer

Je bent verantwoordelijk voor het uitwerken van verschillende producten en systemen of delen daarvan.

Service-engineer

Je verleent technische ondersteuning bij de klant op locatie.

Projectcoördinator

Je coördineert verschillende technische projecten en bent gesprekspartner voor het bedrijf en de klant.

Werkvoorbereider

Je begeleidt het proces zodat het gemaakte ontwerp op tekening gemaakt kan worden door productie.

Wat wordt er van jou verwacht

Je wilt jezelf ontwikkelen en dat doe je graag in de praktijk. Ook ben je nieuwsgierig en wil je bijdragen aan creatieve of innovatieve oplossingen voor de toekomst, bijvoorbeeld om de energietransitie haalbaar en betaalbaar maken. Met deze engineering opleiding wil je nog meer inzicht hebben in het samenspel tussen technologie, mensen en beleid. Je wilt snappen wat wel en niet werkt. En verbindingen leggen tussen verschillende sectoren en disciplines.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Met je getuigschrift Ad Engineering kun je binnen 2 jaar instromen in de bachelor deeltijdopleiding Mechatronica, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde, afhankelijk van het uitstroomprofiel dat je hebt gekzoen. Daarna kun je verder studeren op postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

De 2-jarige opleiding Ad Engineering deeltijd bestaat uit verschillende modules, die Avans samen met het bedrijfsleven ontwikkelt. Elke module bestaat uit 20 weken waarin je lessen volgt. Per module werk je aan kennis en vaardigheden rond een thema uit de Mechatronica, Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde. Als je een module met een voldoende afrondt, krijg je een deelcertificaat. Met 4 deelcertificaten en het behalen van de Fundamentals ontvang je het hbo-diploma Ad Engineering.

Opbouw van de opleiding

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Materiaal & Ontwerp

Uitstroomprofiel Werktuigbouwkunde en Mechatronica

Je leert hoe je materialen gebruikt aan de hand van materiaaleigenschappen en krachtberekeningen. En hoe je je ontwerp omzet naar 3D- en 2D-tekeningen zodat je er internationaal over kunt communiceren.

Systeembesturingen programmeren

Uitstroomprofiel Mechatronica

Als mechatronicus ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, testen, documenteren, implementeren en onderhouden van besturingssystemen. Kennis van de netwerktheorie hoort daarbij. Je leert elektronicaschema's lezen en begrijpen en doet ervaring op met programmeren binnen besturingssystemen.

Modelleren & Regeltechniek

Uitstroomprofiel Werktuigbouwkunde en Mechatronica

In deze module gaan we aan de slag met Modelvorming in de regeltechniek. Aan de hand van een casus bij het bedrijf waar je werkt, pas je dynamica en regeltechniek in de praktijk toe met behulp van computersimulaties.

Productie Technologie

Uitstroomprofiel Werktuigbouwkunde

Bij productietechnologie leer je alle belangrijke aspecten rondom productie kennen. Je behandelt de thema's veiligheid, productietechnieken, productieprocessen en onderhoudsconcept. Aan het einde van deze module kun je meepraten en meedenken over allerhande productieprocessen en de zaken die daarbij horen.

Energietransitie in de praktijk

Je leert in deze module over de engineeringcompetenties van de energieverduurzaming.

We behandelen de energietransitie in drie vakken, namelijk:

1. duurzame elektriciteit

2. duurzame warmte

3. moleculen & mobiliteit

Van de relevante duurzame applicaties ken je de waarde voor de gebruiker en leer je de kwantitatieve impact op het energiesysteem van de toekomst.

Opwekking & belasting in de elektriciteitsvoorzieningen

Uitstroomprofiel Elektrotechniek

In deze module leer je alles over het opwekken van elektriciteit met verschillende bronnen en het belasten van het netwerk. We gaan in op duurzaamheid, leveringszekerheid en het maatschappelijke draagvlak.

De module bestaat uit 3 onderdelen: Elektriciteitsleer, Elektriciteitsopwekking en Elektriciteitsnet.

Elektrische netwerkwerken

Uitstroomprofiel Elektrotechniek

In deze module leer je alles over het transporteren van elektrische energie. Daarbij gaan we in op het energienetwerk en de daarin toegepaste componenten. De module bestaat uit 3 onderdelen: Netanalyse, Primaire Componenten en Secundaire Componenten.

Industriële automatisering

Uitstroomprofiel Mechatronica en Elektrotechniek

De module behandelt de installaties en technieken waarmee we processen besturen en automatiseren.

Tijdsinvestering

Het eerste half jaar van de Ad heb je les op dinsdagmiddag en -avond. Iedere volgende module kan op maandag of dinsdag worden aangeboden. Een aantal lessen vindt plaats bij externe bedrijven. Je besteedt gemiddeld 16 uur per week aan zelfstudie.

Let op: omdat Avans het onderwijs modulair aanbiedt, kan het zijn dat de lesdag tijdens de opleiding verandert.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Engineering Associate degree

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde of nlt

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

  natuurkunde of nlt

 • Economie & Maatschappij

  natuurkunde

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Je hebt bij voorkeur 1 tot 3 jaar werkervaring. Binnen jouw baan:

 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een succesvolle professional op hbo-niveau
 • beschik je over vakliteratuur, regelgeving en materialen
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren
 • beschikt de bedrijfsleider minimaal over een hbo-diploma en geeft de organisatie je alle ruimte om je opleiding in 2 jaar af te ronden.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kun je het advies krijgen om een andere werkplek te zoeken.

Verkorte trajecten

De deeltijdopleiding Ad Engineering duurt 2 jaar. Als je al een andere studie hebt gevolgd of ervaring in het werkveld hebt opgedaan, dan kun je bepaalde studieonderdelen laten valideren. Validering is het meten en erkennen van resultaten buiten de opleiding. Die vakken hoef je dan niet meer te volgen. Vraag hiernaar bij de contactpersoon van je opleiding.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Voorbereidende programma's

Training wiskunde

Wij bieden een voorbereidende training wiskunde aan. Hiermee ben je beter voorbereid op de start van je opleiding. De training is niet verplicht en kost € 200. Dit is exclusief de aanschaf van de licentie voor Boom en de optionele aanschaf van het boek ‘Basisboek Wiskunde’ van Jan van de Craats, dat handig kan zijn als naslagwerk. En als je eerst meters wil maken op een iets lager niveau dan waar we je uiteindelijk willen brengen met deze training. 

De training duurt 13 weken. De cyclus bestaat uit 2 weken les en 1 week vragen / student-gestuurd onderwijs.

Startmoment:

Het is nog niet bekend op welke dag de lessen gegeven worden en wanneer de training start. 

Deze training vraagt wel enige voorbereiding en wij adviseren hiervoor minimaal 2 weken uit te trekken.

Let op: deze training vindt online plaats en is niet vrijstellend. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het academiebureau via [email protected] of 088 - 525 90 40.

Praktische informatie

Aanmelden

Sta je voor deze opleiding al ingeschreven via Studielink, dan kun je je via AvansStudyPath inschrijven voor de diverse modules. In AvansStudyPath vind je nog meer informatie over de opleiding van je keuze. Je ziet precies hoe verschillende modules zijn opgebouwd, hoe er wordt getoetst, wat er van je wordt verwacht en wat je na afsluiting van de betreffende module moet kunnen. Ook vind je hier wat de leeruitkomsten zijn, wanneer je kunt starten met de module en waar de lessen worden gegeven. 

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan. 

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2023

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.877,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 5.500,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

De aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen komt ongeveer op € 400 tot € 500 per jaar. Bovendien heb je een eigen laptop nodig.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd