Locatie
Startmaand
Duur
Taal

In het onderwijs maak je een verschil in het leven van kinderen. De hbo-deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) of het zij-instroomtraject leidt je op tot een krachtige, startende leerkracht.

Je werkt als onderwijsassistent en wilt doorgroeien naar leerkracht. Of je werkt in een hele andere context en bent op zoek naar een betekenisvolle baan. Je wilt werken met kinderen, hen inspireren en begeleiden in hun ontwikkeling.

Je doet tijdens Leraar Basisonderwijs deeltijd pedagogische en didactische kennis en ervaring op om in een basisschool voor de klas te staan. Je leert hoe je boeiende lessen geeft aan kinderen met verschillende karakters, uit diverse werelden en met uiteenlopende niveaus. Je onderhoudt contacten met leerlingen, hun ouders en andere professionals. Het leren op de werkplek is een belangrijk onderdeel van de hbo Pabo deeltijd. Je ontwikkelt je talenten en jouw eigen stijl van lesgeven in de praktijk.

Je hebt veel zelfsturing en hebt onderzoekend vermogen nodig. Het is belangrijk dat je (werk)ervaring hebt opgedaan en weet hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Deze opleiding duurt 4 jaar, maar kun je eventueel versneld doorlopen in minimaal 2 jaar. Heb je behoefte aan meer begeleiding, handvatten en structuur? Kijk dan eens bij de voltijdopleiding Leraar Basisonderwijs.

Zij-instroom

Je kunt ook het tweejarige zij-instroomtraject van de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs volgen en direct als professional aan de slag gaan in het basisonderwijs. Hiervoor heb je een afgeronde vierjarige hbo- of wo-opleiding nodig. Je solliciteert bij een onderwijswerkgever en na een positief geschiktheidsonderzoek start je meteen voor de klas. Tijdens het leerwerktraject behaal je je bevoegdheid leraar basisonderwijs. 

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Voltijd bachelor
Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Waarom deze deeltijdopleiding naast je baan

Je werkt in een rijke leeromgeving samen met medestudenten, docenten en persoonlijke begeleiders
Wat je geleerd hebt tijdens Pabo in deeltijd, pas je direct toe in de praktijk
Jij hebt verschillende keuzemogelijkheden om je te specialiseren
Jij bepaalt je eigen tempo en leerroute

Meer over deze deeltijd hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Wat kun je worden met de deeltijdopleiding Pabo? Als je klaar bent met je opleiding ben je leraar basisonderwijs. Op dit moment is er in het onderwijs een tekort aan leerkrachten. Voor de komende jaren is de voorspelling dat deze tekorten alleen nog maar verder oplopen. De kans is dus groot dat je na het afronden van de deeltijdopleiding hbo Pabo direct aan de slag kunt. Dit zien wij ook terug in de cijfers van onze alumni. Wij zorgen ervoor dat je tijdens de opleiding voldoende bagage meekrijgt om met vertrouwen voor de klas te staan.

Na de opleiding werk je binnen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher, intern begeleider of een managementfunctie als schoolleider binnen je bereik.

Over het vak leerkracht

Mogelijke beroepen na deze opleiding

Leraar speciaal (basis)onderwijs

Met het excellence-traject TopClass-gedragsspecialist sta jij extra stevig in je schoenen om in het speciaal (basis)onderwijs te werken. Je werkt met kinderen die ernstige gedragsproblemen hebben, een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap hebben of die langdurig ziek zijn.

Leraar basisonderwijs

Je geeft les aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar binnen het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Je verzorgt passend onderwijs door lessen voor te bereiden, te geven en te verbeteren. Samen met je collega's en de ouders stem je af op de behoeften van de leerlingen.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent flexibel, creatief en vindt het leuk om met kinderen te werken. Je bent gemotiveerd om jouw didactische en pedagogische vaardigheden te vergroten. Ook is je houding onderzoekend, actief en kritisch. Je staat midden in de samenleving en wilt van betekenis zijn. Als leraar basisonderwijs ben je gedisciplineerd en kun je goed plannen. Je weet dat het vak van leerkracht pittig is en staat dan ook stevig in je schoenen. Door je coachende houding haal je het maximale uit de kinderen en jezelf.

Volg het zij-instroomtraject

Wil je graag zo snel mogelijk aan de slag als leraar basisonderwijs? Volg dan het tweejarige zij-instroomtraject van Leraar Basisonderwijs deeltijd. Hiervoor heb je een afgeronde hbo-of wo-bachelor nodig én voldoende maatschappelijke ervaring en beroepservaring voor het onderwijs. Als een schoolbestuur met jou in zee wil gaan, stomen we je samen binnen 2 jaar klaar voor jouw diploma.

Op deze pagina vind je alle informatie over het zij-instroomtraject. Vind je het fijn dat alles op 1 plek bij elkaar staat? Bekijk dan het online magazine.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Leraren hebben ook andere taken naast hun lestaak. Wil jij je na de hbo Pabo deeltijd verder door ontwikkelen? Binnen het basisonderwijs zijn er verschillende taken en functies. Zo kun je ervoor kiezen om je bij Avans+ verder te specialiseren als coördinator, remedial teacher, intern begeleider of schoolleider. Of je kunt verder studeren aan de universiteit met bijvoorbeeld een opleiding Onderwijskunde of Pedagogische Wetenschappen.

Verhalen uit de opleiding

Auke Deunk

De studie is heel interessant en de docenten zijn betrokken en kundig. Ook van mijn medestudenten steek ik veel op.

Verder lezen

Opbouw deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs

Studieprogramma

Ieder studiejaar van de deeltijdopleiding Pabo bestaat uit 2 modules met een centraal thema. In jaar 1 en 2 ontwikkel je je tot een taakbekwame leerkracht en werk je aan je eigen vaardigheden in het Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde. In jaar 3 en 4 volg je een vrijekeuzemodule en specialisatiemodules om je te ontwikkelen tot startbekwame leerkracht. Tijdens iedere module staat het leren op de werkplek centraal.

Onder het kopje ‘Modules van deze opleiding’ vind je een beschrijving van de deeltijdmodules. De eerste beschrijving hoort bij het zij-instroomtraject. 

Zij-instroom

In het zij-instroomtraject werk je direct in de praktijk toe naar het niveau van een startbekwame leerkracht. De uitdagingen die jij ondervindt op de werkplek ga je onderzoeken en verbeteren. In de leeruitkomsten toon je aan dat je onderwijs kunt voorbereiden, uitvoeren en verbeteren. En dat je zicht hebt op jouw professionele identiteit. Ook laat je zien dat jouw vaardigheden in het Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde op niveau zijn.

Het zij-instroomtraject staat onder het kopje ‘Modules van deze opleiding’ in de eerste beschrijving. De overige modules horen bij de deeltijdopleiding.

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

Zij-instroomtraject

Je toont in 5 leeruitkomsten aan dat je een startbekwame leerkracht bent. Binnen jouw tweejarig traject kies je zelf wanneer en in welke volgorde je hieraan werkt.

De volgende leeruitkomsten komen tijdens het traject aan bod:

 1. Je ontwerpt een onderwijsaanbod voor het jonge en het oudere kind met betekenisvolle en samenhangende leeractiviteiten.
 2. Je verzorgt onderwijs aan jouw groep leerlingen en realiseert een krachtige en veilige leeromgeving.
 3. Je onderzoekt de kwaliteit van jouw pedagogisch en didactisch onderwijs. Je ontwerpt een verbeterplan, voert deze uit en evalueert. Je werkt hierin samen met ouders en collega's.
 4. Je hebt zicht op jouw persoonlijke, professionele en maatschappelijke identiteit. En je weet vanuit je eigen visie weloverwogen keuzes te maken om jouw onderwijs te versterken. Ook laat je zien dat je een professionele dialoog met ouders en collega's kunt voeren.
 5. Je toont aan dat jouw eigen vaardigheden in het Nederlands, Engels, rekenen en wiskunde op niveau zijn.

Module: De school in!

Je maakt kennis met de basis van het beroep leraar basisonderwijs. Je leert hoe kinderen zich ontwikkelen en hoe jij onderwijs verzorgt.

Je brengt de ontwikkeling van een basisschoolkind in beeld. Tijdens echte onderwijssituaties observeer je, stel je vragen en ontdek je het niveau en de werkhouding van de leerlingen. En hoe ze problemen oplossen. De leefwereld betrek je bij de gesprekken en activiteiten. Ook richt je je op het onderwijs zelf. Je ontwerpt 3 lessen en voert deze uit. Je verantwoordt je didactische keuzes en hoe de lessen bij de leerlingen aansluiten.

Tot slot moet je de landelijke reken- en wiskundetoets behalen.

Module: De school in de wereld

Je gaat naar de bredere omgeving van het kind kijken. Niet alleen in de klas, maar ook in de school en in de wijk.

Je onderzoekt de bredere omgeving van het kind en de impact daarvan op het leren. Je analyseert lesmateriaal en projecten met een open, nieuwsgierige en onderzoekende houding. Je ontwerpt lessen voor verschillende schoolvakken en geeft daarin burgerschapsvorming, duurzaamheid of levensbeschouwing een plaats. Je zet beeldmateriaal en media bewust in.

Daarnaast werk je in deze module aan je eigen reken- en taalvaardigheden ter voorbereiding op de landelijke kennistoetsen in jaar 3.

Module: Onderzoek de wereld van het oudere kind

Je gaat je verdiepen in de specifieke ontwikkeling van het oudere kind. Je maakt daarbij kennis met groepsdynamiek en onderzoekend leren.

Je onderzoekt de groepsdynamiek in jouw groep en gaat op zoek naar handelingsalternatieven. Je ontwikkelt een pedagogisch/didactisch verbeterplan voor een (sub)groep en voert deze uit.

Ook ontwerp je een vakgeïntegreerd leerarrangement vanuit onderzoekend en/of ontwerpend leren voor het oudere kind. Ook deze voer je uit, waarbij minimaal 3 lesactiviteiten aan bod komen.

Tot slot werk je aan je eigen vaardigheden in de Engelse taal ter voorbereiding op de kennistoets in jaar 3.

Module: Ontdek de wereld van het jonge kind

In deze module verdiep je je in de specifieke ontwikkeling van het jonge kind. Je maakt daarbij kennis met de belevingswereld van het jonge kind en het leren door middel van spel.

Je onderzoekt het onderwijs op de werkplek en maakt kennis met verschillende visies en onderwijsconcepten. Je ontwikkelt betekenisvolle speel- leeractiviteiten voor binnen en buiten. Je laat leerlingen zich door verwondering, onderzoeken en ontdekken ontwikkelen en leren vanuit spel. In een veilig klimaat met aandacht voor welzijn, emotionele vrijheid, nieuwsgierigheid en responsiviteit.

Tot slot werk je aan je reken- en taalvaardigheden ter voorbereiding op de landelijke kennistoetsen in jaar 3.

Keuzemodule: studeren in het buitenland

Hoofddoel van deze keuzemodule is het studeren aan een hogeschool/universiteit in het buitenland.

Je kiest een aanvullend vakkenpakket waarbij Engels de voertaal is. Je loopt alleen stage als dat onderdeel is van het programma in het buitenland. Op deze wijze werk je naast studie gerelateerde doelen aan interculturele competenties.

Keuzemodule: Teaching English Abroad/Buitenlandstage

Hoofddoel van deze keuzemodule is het onderwijzen van Engels aan buitenlandse basisschoolkinderen aan de hand van drama, muziek en kunst.

Het betreft een uitwisselingsprogramma waarbij sprake is van een multiculturele setting. Het leert je wat je zelf kunt doen om de Engelse kennis van basisschoolleerlingen te verbeteren. De keuzemodule start met een theoretisch-didactische voorbereiding van 8 weken. Na deze 8 weken start een buitenlandstage van 12 weken.

Keuzemodule: Bewegingsonderwijs

Je leert wat het inhoud om goed bewegingsonderwijs te geven. Na het afronden van deze module en de rest van je opleiding ben je bevoegd om ook in de groep 3 tot en met 8 bewegingsonderwijs te geven.

Hoe kies je de juiste activiteiten? Hoe zet je deze activiteiten klaar? Welke leerhulp kun je geven aan kinderen? En hoe zorg je ervoor dat iedereen op zijn eigen niveau kan bewegen en spelen? De antwoorden op deze en nog veel meer vragen ga je vinden tijdens de lessen op Avans en tijdens het werkplekleren. Tijdens de lessen besteden we aandacht aan vaktheorie en kom je zelf natuurlijk ook in actie.

Deze module wordt in voltijdonderwijs aangeboden.

Keuzemodule: Gedragsspecialist

Zowel op een basisschool als in het speciaal onderwijs lopen er kinderen rond met (ernstige) gedragsproblemen. Zij hebben andere aandacht nodig.

Het onderwijs vraagt steeds vaker om leerkrachten met specifiek deskundigheid op het gebied van begeleiding van deze kinderen. Om je hierop voor te bereiden kun je deze minor volgen. Je gaat je professionele pedagogisch handelen in de praktijk verbeteren. Na het volgen van deze keuzemodule kan je solliciteren om deel te nemen aan de TOPClassGedragsspecialist.

Kennisbasis: Taal

De kennisbasis Nederlandse taal omvat het begrippenkader dat aan de basis staat van de didactiek van het vak taal op de basisschool.

Kennisbasis: Rekenen-wiskunde

Zet je kennis rekenen-wiskunde als startbekwame leerkracht in bij het realiseren van reken-wiskundeonderwijs op de basisschool.

Het geheel aan reken-wiskundige kennis, vaardigheden en inzichten van een (startbekwame) leerkracht wordt aangeduid met het begrip professionele gecijferdheid.

* Het zelf beschikken over voldoende rekenvaardigheid en gecijferdheid.

* Rekenen-wiskunde betekenis kunnen geven voor kinderen.

* Oplossingsprocessen en niveauverhoging bij kinderen kunnen realiseren.

* Wiskundig denken van kinderen kunnen bevorderen. Bij deze competentie gaat het om de samenhang tussen mathematiseren en didactiseren.

Module: De wereld in

In deze module verdiep je je verder in burgerschap en leer je vanuit een interdisciplinaire bril kijken naar het onderwijs.

Door samen te werken met ouders en met andere disciplines rondom het kind leer je jouw onderwijs verder te versterken. Daarnaast verdiep je je in burgerschap met aandacht voor de rechten van het kind, digitalisering en media.

Tot slot toon je in de landelijke kennistoetsen taal en rekenen-wiskunde, en in de kennistoets Engels jouw eigen vaardigheden aan.

Module: Onderwijskansen voor ieder kind

In deze module onderzoek je diversiteit en maak je kennis met het speciaal onderwijs. Daarnaast kies je een profiel om je verder in te verdiepen.

In jaar 3 en 4 kies je voor de specialisatie jonge of oudere kind. In deze module ga je je verder verdiepen in dit specifieke onderwijs. Daarnaast maak je een keuze uit een profieldeel om je verder te bekwamen in een specifiek vak. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis of muziek.

Ook onderzoek je diversiteit op jouw werkplek en in de maatschappij en maak je kennis met het speciaal onderwijs.

Module: Passend onderwijs en visie

In deze module ben je 2,5 dag per week op de werkplek en krijg je onder begeleiding groepsverantwoordelijkheid.

In deze module ga je een passend onderwijsaanbod ontwerpen en uitvoeren. Je onderzoekt het onderwijs op jouw werkplek en bent in staat om voor een langdurige periode een pedagogisch/didactisch aanbod te verzorgen. Je toont aan dat je op startbekwaam niveau onderwijs kunt verzorgen voor minimaal 2,5 dag per week. Je zorgt voor een prettig leer- en werkklimaat en brengt jouw professionele identiteit als leerkracht in kaart. Hierbij heb je oog voor de maatschappij en de visie op het beroep.

Tijdsinvestering

Tijdens Pabo in deeltijd staat leren op de werkplek centraal. Daar ben je per module 1 dag per week aanwezig. Daarnaast zijn er bijeenkomsten bij Avans en werk je 2 aaneengesloten dagdelen per week in werkgroepen aan casuïstiek en opdrachten. Op dit moment vindt dat plaats op donderdag van 15.30 tot 22.00 uur. Dit kan wijzigen tijdens de opleiding. Tot slot besteed je zo'n 15 tot 20 uur per week aan zelfstudie. Het is mogelijk om 2 modules tegelijkertijd te volgen. Onder 'verkorte trajecten' lees je meer informatie.

Zij-instroom

In het zij-instroomtraject leer je op en vanuit de werkplek. Je bent 3 dagen per week op de werkplek en studeert zelfsturend. De uitdagingen die je ondervindt op de werkplek, onderzoek je actief en verbeter je. Je gaat zelfstandig en pro-actief op zoek naar literatuur en nieuwe inzichten. Daarnaast ben je 1 dag per 2 weken bij Avans voor contactonderwijs. Op dit moment vindt dat overdag plaats op vrijdag.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Leraar Basisonderwijs deeltijd

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Overige toelatingseisen

Om de opleiding Leraar Basisonderwijs deeltijd te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent gedrag – VOG – nodig. Voor de start van de studie krijg je een formulier van de opleiding waarmee je deze zelf aanvraagt bij je eigen gemeente.

Daarnaast moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan de opleiding of in het eerste jaar. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet. Zodra jij je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink, ontvang je alle informatie met daarin ook een link naar Cito om je aan te melden voor de toelatingstoetsen. Meer info over voorwaardelijke toelating vind je op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Zij-instroom

Voor het zij-instroomtraject heb je een hbo- of wo-diploma nodig. Het bestuur van je school meldt je aan door te mailen naar het academiebureau van de Academie voor Deeltijd via: [email protected].

De aanmeldprocedure voor het zij-instroomtraject bestaat uit een aantal stappen. Eerst zoek je een bestuur dat met jou het zij-instroomtraject aan wilt gaan. Hierna start je met een oriëntatiefase (circa 10 tot 12 dagen) om een goed beeld te krijgen van het basisonderwijs en of het wat voor jou is. Als jullie gezamenlijk enthousiast zijn, meldt het bestuur je aan voor een intakegesprek bij de opleiding. Hier krijg je een advies of je kunt worden toegelaten tot het geschiktheidsonderzoek.

Het geschiktheidsonderzoek duurt 3 tot 4 maanden en bestaat uit een aantal onderdelen: de landelijke reken- en wiskundetoets, een portfolio, een performance assessment en een criteriumgericht interview. Na een positief resultaat krijg je een geschiktheidsverklaring. Hiermee kun je direct voor de klas staan en kan het bestuur een arbeidsovereenkomst opstellen. Ook wordt er een overeenkomst opgesteld met een persoonlijk scholingsplan.

Verkorte trajecten

De deeltijdopleiding Pabo heeft een flexibel karakter. Binnen de opleiding kun je 2 modules tegelijkertijd volgen. Hierdoor is het mogelijk om je diploma al in 2 jaar te behalen. Versnellen kan vanaf de start of tussentijds. De opleiding versnellen is zeer intensief en daarom niet voor iedereen haalbaar. Het advies om te versnellen vanaf de start maakt daarom deel uit van de intakeprocedure.

Als je een afgeronde hbo- of wo-opleiding hebt, kun je in de deeltijdopleiding vrijstelling aanvragen voor het volgen van de vrijekeuzeruimte in jaar 3.

Zij-instroom

In het zij-instroomtraject ben je zelf regisseur van jouw traject. Jij ontwikkelt je in jouw eigen tempo tot een startbekwame leerkracht. Dat kan sneller zijn dan 2 jaar. Houd ook hier rekening met een zeer intensief traject. 

Flexibele Pabo-opleiding

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Kijk ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl

Praktische informatie Leraar Basisonderwijs deeltijd

Aanmelden

Let op! Voor het zij-instroomtraject meld je je niet aan via Studielink, maar meldt het bestuur van jouw school je aan door te mailen naar het academiebureau van de Academie voor Deeltijd via: [email protected]. Lees meer hierover bij de toelatingseisen.

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. 

Ben je volledig aangemeld dan kun je jouw modules kiezen via AvansStudyPath.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.150,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 6.456,- 2024 - 2025

Aanvullende kosten

Houd rekening met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Waar mogelijk bieden we online toegang naar boeken en artikelen via Kaluga. Wil je liever alle boeken in je kast, dan komt dit bedrag ongeveer neer op €600 in jaar 1. De meeste boeken worden in meerdere jaren gebruikt. De kosten voor de daaropvolgende jaren zijn afhankelijk van het programma dat je volgt. De kosten voor de leermaterialen in het zij-instroomtraject zijn vergelijkbaar met de deeltijdopleiding.

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding