Leraar Basisonderwijs voltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G
havo E&M
havo C&M
vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Algemeen

Om de opleiding te kunnen volgen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - nodig. Deze wordt via je opleiding aangevraagd.

Om de opleiding per 1 september 2021 te kunnen starten, moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken behaal je de landelijke toelatingstoetsen voorafgaand aan je opleiding. Als havist maak je toelatingstoetsen voor de vakken waar je geen eindexamen in doet. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet.

Belangrijk! Instroom onder voorwaarden

Studenten die naar de Pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Deze studenten moeten dan wel voor 1 januari 2022 de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten.

Wat betekent dit voor jou?

- Voor 1 januari 2022 moet je de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond.
- Je kunt de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en november 2021.
- Per vak heb je recht op twee kansen om de toets te behalen
- We raden je sterk aan om de toelatingstoetsen vòòr 1 september 2021 af te ronden! Dan begin je met een schone lei aan de Pabo, wat jouw studiesucces en leerresultaten ten goede komt. De ervaring van afgelopen jaar leert dat het starten van een hbo-opleiding al een pittige uitdaging is en de kans op uitval is groter wanneer je de toetsen nog na 1 september moet halen.  

Voor alle informatie met betrekking tot voorwaardelijke toelating verwijzen we je naar goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 mei 2022

Toelatingsprocedure

De opleiding hanteert de volgende toelatingsprocedures:

Studiekeuzecheck

Bij Avans doen we de studiekeuzecheck in de vorm van een intake. Vanwege de coronamaatregelen verlopen alle intakegesprekken bij de Pabo digitaal via Microsoft Teams. Dit betekent dat de afname van de Wiscat rekentoets komt te vervallen.

De intake is voor jou verplicht en bestaat uit:

  • een digitaal intake-assessment, het maken van de Engelse toets en het voorbereiden van een presentatie 
  • een gesprek via Microsoft Teams met een studieloopbaanbegeleider/docent. In dit gesprek bespreek je het resultaat van het digitaal intake-assessment. Je geeft je presentatie bij de start van het gesprek. Nadat je je hebt aangemeld voor de opleiding via Studielink ontvang je vanzelf per mail een uitnodiging om de opdrachten voor de intake thuis te maken.

Lees meer over de studiekeuzecheck.

21+ Toets

Je wordt met alle profielen toegelaten tot de Pabo. Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kun je de 21+ toets maken. Dat kan op dinsdagavond 6 april en 22 juni 2021. Stuur een e-mail naar de Pabo om je aan te melden.

Let op dat je je voor 1 mei aanmeldt voor de voltijdopleiding. Als je een 21+ toets maakt, moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen behalen. Aanmelden doe je via Studielink.

Vragen

Heb je nog vragen over de toelating, neem dan contact op via instroom.pabo@avans.nl.