Leraar Basisonderwijs voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Leraar Basisonderwijs duurt 4 jaar. Elk jaar bestaat uit 4 periodes van 10 weken. Je doet kennis op en werkt aan je vaardigheden en houding. Leert hoe je je sterke kanten benadrukt en de zwakke versterkt. Je krijgt les en trainingen. Tijdens de Pabo hbo-opleiding tot leraar werk je individueel of in een groepje aan opdrachten uit de praktijk. Vanaf het eerste jaar loop je stage op een basisschool. In je digitaal portfolio verzamel je bewijzen van wat je hebt geleerd.

Basis

Tijdens de propedeuse vergroot je je basiskennis in vele vakken. Je leert hoe je leuke lessen verzorgt. Om een creatieve leerkracht te zijn die leerlingen inspireert. Je verdiept je in de ontwikkeling van kinderen. Alles wat je leert breng je tijdens stages in de praktijk. Elk studiejaar van de opleiding Leraar Basisonderwijs kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om naar het tweede jaar te gaan. Ook moet je de verplichte landelijke rekentoets halen.

Verdieping

Je ontwikkelt een visie op het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen. Tijdens deze Pabo-studie leer je om onderwijs te geven dat aansluit op de talenten en capaciteiten van elk kind. In de eerste helft van jaar 3 van de opleiding tot leraar ga je je specialiseren met een minor naar keuze. In jaar 4 loop je je LIO-stage (Leerkracht in Opleiding). Ook werk je aan verschillende onderzoeken en je afstudeeronderzoek. Je sluit de opleiding af met een assessment.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kennisbasis taal en rekenen x x x x
Engels x x x x
Werkplekleren x x x x
Professionele identiteit x x x x
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde x x x x
Taal x x x
Rekenen x x
Drama x
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) x x
Workshop logopedie x
Beeldende vorming x
Levensbeschouwing x
Workshop Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) x
Bewegingsonderwijs x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kennisbasis taal en rekenen x x x x
Vaardigheidslijn kunstzinnige oriëntatie x x x x
Engels x x x x
Werkplekleren x x x x
Professionele identiteit x x x x
Vrije ruimte (waaronder multidisciplinariteit) x x x x
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde x x x x
Taal x x x x
Rekenen x x x x
Drama x x x x
Oriëntatie op jezelf en de wereld (OJW) x x x x
Beeldende vorming x x x x
Bewegingsonderwijs x x
Muziek x x x x
Schrijven x x
Levensbeschouwing x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kennisbasis taal en rekenen x x x x
Vrije ruimte x x
Werkplekleren x x
Professionele identiteit x x
Beroepstaak: Pedagogiek / onderwijskunde x x
Taal x x
Rekenen x x
Logopedie x x
Schrijven x x
Levensbeschouwing x x
Profieldeel: muziek / natuur & techniek / geschiedenis / beeldende vorming x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Werkplekleren x x x x
Professionele identiteit x x x x
Praktijkonderzoek x x
Onderzoek levensbeschouwing x x
Startbekwaamassessment x

Toelichting vakkenoverzicht

In de verschillende jaren en per blok leggen we de nadruk op diverse beroepstaken:

  • Jaar 1: Het kind in beeld (blok 1), het leren van het basisschoolkind (blok 2), de creatieve leerkracht (blok 3) en de leerkracht als manager (blok 4).
  • Jaar 2: Het spelende kind (blok 1 en 2), verder de wereld verkennen (blok 3 en 4).
  • Jaar 3: Minor (blok 1 en 2), passend onderwijs (blok 3 en 4).
  • Jaar 4: Afstuderen (blok 1 tot en met 4).


Het is belangrijk dat je leert kijken naar kinderen. Zodat je in je onderwijs kunt aansluiten op hun behoeften. Vandaar dat er in jaar 1 als in jaar 2 veel aandacht is voor het thema kind. Het complete onderwijsprogramma geeft je een goed beeld van het beroep. Je ontwikkelt in 4 jaar de kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt. Voor de vakken die je behaald hebt krijg je studiepunten.