Leraar Basisonderwijs voltijd hbo

Arbeidsmarktperspectief

Als je klaar bent met je opleiding ben je leraar basisonderwijs. Je gaat aan de slag als leraar op een gewone basisschool of in het speciaal onderwijs.

Wat kun je nog meer worden?

Na een aanvullende opleiding komen ook functies als remedial teacher of intern begeleider binnen je bereik. Ben je geslaagd voor ons excellence-traject TopClass-gedragsspecialist, dan ben je klaar voor het werken met leerlingen met gedragsproblemen, bijvoorbeeld in het REC-onderwijs.

Alumnus Rik vertelt:

 

Potentiële beroepen

 • Leraar basisonderwijs
  Je werkt parttime of fulltime. Je staat voor de klas in 1 (of meerdere) van de groepen (van groep 3 tot en met 8). Je begeleidt leerlingen via lessen, activiteiten, projecten en coaching en onderhoudt contacten met ouders en de intern begeleider. Daarnaast ontwikkel en verbeter je het lesmateriaal. En haalt het beste in de leerlingen naar boven.
 • Remedial teacher
  Je geeft na een aanvullende opleiding individuele lessen aan leerlingen die achterblijven in de lesstof. Daarbij heb je in het bijzonder aandacht voor kinderen met gedragsproblemen.
 • Leraar Speciaal Basisonderwijs
  Je werkt met kinderen die ernstige gedragsproblemen hebben, een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of kinderen die langdurig ziek zijn. Je geeft les aan kleine groepjes leerlingen. Je hebt de TopClass-specialisatie gevolgd of na je bachelor een aanvullende specialisatie gedaan.
 • Intern coördinator leerlingenbegeleider
  Je organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Je hebt aandacht voor de zorgleerling en begeleidt de leerkracht. Je ondersteunt collega's bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten. Je volgt hiervoor een specialisatie na je bachelor Leraar Basisonderwijs.