Leraar Basisonderwijs Deeltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G
havo E&M
havo C&M
vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Algemeen

Om de opleiding te volgen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag - VOG - nodig. Deze vraagt Avans voor je aan.

Bij de start moet je voldoende kennis hebben van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. Voor deze vakken leg je een landelijke toelatingstoets af. Havisten maken alleen de toelatingstoetsen waarin ze geen eindexamen hebben gedaan. Mbo-studenten maken voor elk vak een toelatingstoets. Voor vwo'ers en hbo'ers geldt deze eis niet.

Belangrijk! Instroom onder voorwaarden

Studenten die naar de Pabo willen, maar de toelatingstoetsen nog niet hebben gehaald, mogen per 1 september 2021 onder voorwaarden aan de opleiding beginnen. Deze studenten moeten dan wel voor 1 januari 2022 de toelatingstoetsen hebben behaald. Als dit niet lukt, dan moeten ze de opleiding alsnog verlaten.

Wat betekent dit voor jou?

- Voor 1 januari 2022 moet je de toelatingstoetsen succesvol hebben afgerond.
- Je kunt de toelatingstoetsen maken in de beschikbare toetsvensters tussen juni en november 2021.
- Per vak heb je recht op twee kansen om de toets te behalen
- We raden je sterk aan om de toelatingstoetsen vòòr 1 september 2021 af te ronden! Dan begin je met een schone lei aan de Pabo, wat jouw studiesucces en leerresultaten ten goede komt. De ervaring van afgelopen jaar leert dat het starten van een hbo-opleiding al een pittige uitdaging is en de kans op uitval is groter wanneer je de toetsen nog na 1 september moet halen.  

Voor alle informatie met betrekking tot voorwaardelijke toelating verwijzen we je naar goedvoorbereidnaardepabo.nl.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 juli 2021

Verkorte trajecten

De opleiding heeft een flexibel karakter. Je kunt binnen de opleiding versnellen. Hierdoor is het mogelijk om je diploma al in 2 jaar te behalen. Je versnelt door tijdens een periode aan meerdere modules tegelijk te werken. Versnellen kan vanaf de start of tussentijds.

Afhankelijk van je vooropleiding kun je ook vrijstelling aanvragen voor het volgen van de minor. Dit geldt bijvoorbeeld als je een hbo-opleiding of universiteit hebt afgerond. De opleiding versnellen is zeer intensief en daarom niet voor iedereen haalbaar. Het advies om te versnellen maakt deel uit van de intakeprocedure. Je vult voorafgaand aan het intakegesprek een portfolio in.

Bekijk in onderstaande video hoe de opbouw van de modules eruit ziet en de mogelijkheden om de opleiding te versnellen.

 

21+ Toets

Je bent niet in het bezit van een van de genoemde diploma's, maar wel 21 jaar of ouder. Dan doe je een 21+ toets bij Avans. Dat kan op dinsdagavond 6 april en 22 juni 2021. Schrijf je in via Studielink voor de deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs en meld je hier aan voor de 21+ toets.

Let op: als je een 21+ toets maakt, moet je ook de 3 landelijke toelatingstoetsen behalen.  

Kijk ook op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl