Leraar Basisonderwijs Deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De deeltijdopleiding Leraar Basisonderwijs is opgebouwd uit 4 opleidingsfases. Een fase bestaat uit 4 modules van 10 weken. In elke module staat 1 thema centraal. Bijvoorbeeld: het kind in beeld, didactiek en media én leren en bewegen. Je volgt een minor naar keuze in het derde jaar. In het eerste jaar loop je 1 dag in de week stage. In het vierde jaar is dat minstens 2,5 dag. Je werkt dan als leerkracht in opleiding (lio).

Basis

In jouw eerste jaar werk je aan bepaalde thema's om je te bekwamen in het geven van onderwijs met een beredeneerd aanbod en leer je het onderwijs te evalueren en op basis daarvan te verbeteren. Ook werk je aan vaardigheden om jouw professionele identiteit te verbeteren. Bijvoorbeeld didactiek en media. Als je jaar 1 hebt afgerond, ben je opleidingsbekwaam.

Verdieping

In het vervolg van je opleiding werk je verder aan de thema's. Zoals het kind in beeld en leren en bewegen. In jaar 3 start je met een minor van een half jaar. Je verdiept je in een onderwerp naar keuze binnen of buiten Avans en je volgt modules om je te ontwikkelen tot leerkracht in opleiding. Dat is een beroeps-specifiek traject, stages zijn daarom geintegreerd in de opleiding. Het laatste half jaar werk je als leerkracht in opleiding en daarna ben je startbekwaam.