Bouwtechnische Bedrijfskunde voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Elk jaar is opgebouwd uit 4 blokken van 10 weken. Ons motto is Met de voeten in de klei. Dat zie je terug in de verschillende stages die je doet. In de vraagstukken van bedrijven waar je mee aan de slag gaat. En in de gastcolleges en excursies die we organiseren. Soms werk je in je eentje, andere keren ga je samen met andere studenten aan de slag. Naarmate je verder komt in de opleiding, mag je steeds meer zelf bepalen wat je wilt leren.

Basis

Het eerste jaar staat vooral in het teken van bouwtechniek. Je leert over gebouwen en bouwtechniek. Dat koppelen we aan theorie uit de bouwkunde. Vanaf blok 3 doe je een stage, waarbij je al echt aan de slag mag in de praktijk. Daarnaast leer je steeds meer over bedrijfskunde. In jaar 2 is er meer aandacht voor onder andere innovatie en circulariteit. In beide jaren wissel je individuele opdrachten af met groepswerk.

Verdieping

De eerste helft van jaar 3 doe je een beroepsspecifieke stage. Daarna kies je een specialisatie. In blok 4 werk je aan een multidisciplinair project met studenten van verschillende opleidingen. In de eerste helft van het vierde jaar volg je een minor. Kies een minor binnen Avans of kijk eens naar een minor van een andere hogeschool. Of volg een minor in het buitenland. Het laatste half jaar staat in het teken van je afstuderen. Hiervoor doe je praktijkgericht onderzoek voor en bij een bedrijf.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kennismaken met gebouwen x
Kennismaken met project x
Gebouwde omgeving: 3 dagen stage, 2 dagen school x
Het bouwbedrijf: 3 dagen stage, 2 dagen school x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Samenwerken in de bouw x
Groen en hoog x
Innovatie x
Circulariteit x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Beroepsspecifieke stage x x
Specialisatie x
Multidisciplinair project x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Jouw ontwikkeling tot bewuste professional staat centraal tijdens de opleiding. En je bepaalt zelf hoe je die professional wordt. Jij staat namelijk aan het roer van je opleiding. Hoe verder je komt in de opleiding, hoe meer je zelf mag bepalen wat je precies wilt leren. Hoe je dat wilt leren. En waar. Wil je vakken van een andere opleiding doen? Van een andere hogeschool? Of wil je het laatste jaar in het buitenland doen? Het kan allemaal.