, door 

Van katoenzaad tot worteldoek, project katoen-cascade wint de publieksprijs van de RAAK Award!

Het project Circular Cotton Cascade (CCC) van associate lector Karen Janssen heeft de publieksprijs van de RAAK Award gewonnen. Aan de prijs zit een geldbedrag vast om te investeren in projectgerelateerde activiteiten.

Winnaar publieksprijs RAAK Avans Hogeschool

Binnen het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO) voert associate lector Karen de onderzoekslijn ‘Samenwerken voor Regeneratieve Waardesystemen’ binnen het lectoraat ‘Economie als Gemeengoed’ van lector Godelieve Spaas. Karen is onder meer verantwoordelijk voor het project Circular Cotton Cascade. Karen legt uit: “Cascade staat voor een trapmodel van hoogwaardige toepassingen naar toepassingen van lage(re) kwaliteit. In dit geval van het meermaals hergebruiken van katoen. Van een katoenzaadje naar werkkleding, T-shirts, handdoekrollen en worteldoek. We starten met een katoenzaadje in India dat lokale boeren via regeneratieve landbouw opkweken tot katoen. Daarbij gebruiken ze geen pesticiden, chemicaliën of extra regenwater, maar een duurzame teelt. De kwaliteit van katoen neemt af bij hergebruik en met onze Indiase partners onderzochten we welk katoenzaad zich beter leent voor meermaals hergebruik.”

Het verhaal vertellen

Karen ziet het winnen van de publieksprijs als een compliment. “Het is een mooi project, heel tastbaar ook en je kunt het je visueel goed voorstellen. Het cascade-concept is geïnitieerd door partner Sanne van den Dungen en samen vormden we het consortium en schreven we de aanvraag. De samenwerking met de 12 bedrijven verliep erg goed en ik vind het leuk om het verhaal erachter te vertellen en te laten zien. Vanaf onze reis naar India tot en met het tonen van de resultaten.” Om de recycleproducten te tonen laat ze een pluk knipresten zien van een handdoekrol, vezels van deze handdoekrol gemengd met schapenwol, en een proefstuk van het worteldoek.

Onderzoekstappen

Bij de uitvoering van het project zijn onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen betrokken. Onderzoekers Marco Verkooijen (opleiding Business IT & Management) en Robin Pereboom (International Business) keken naar de logistieke organisatie en naar de informatievoorziening tussen alle betrokken partijen. Welke info deel je en waar doe je dat? Ook zijn er verschillende manieren om impact te maken en waarde toe te voegen. Onderzoeker Niels Sprong (Business Innovation) deed mee met 30 studenten van de opleiding. Karen: “Ze ontwikkelden een tool waarmee partners hun hele keten zelf kunnen beoordelen. Dit om bewust te worden van de activiteiten van je partners en te komen tot een eerlijke verdeling van waarden.”

Karen benadrukt het belang van een goede samenwerking. “Partners moeten elkaar leren kennen en elkaar leren begrijpen om gezamenlijk dingen te doen. We willen af van transacties met oplopende marges, zoals in het huidige economische systeem. Bedrijfsprincipes voor een cascadesysteem vereisen transparantie, delen en verbinden. Vertrouwen boven achterdocht. Co-creatie boven eigenbelang. Om op deze gebieden waarde te creëren heeft niet 1 organisatie de leiding, maar is samenwerking in een systeem nodig.”

Doorwerking en innovatieve factor

Tijdens het project is Karen met haar team naar verschillende conferenties geweest om erover te vertellen. “Conferenties over nieuwe businessmodellen, maar ook over innovatiemanagement. Om te laten zien dat het anders kan. Hoe je af kunt stappen van traditionele, op transactie en marges gebaseerde, systemen. Organisaties kunnen het niet alleen, zij moeten het samen anders doen.” Deze hele manier van anders kijken is innovatief, legt Karen uit. “Organisaties moeten heroverwegen - ‘rethink’- hoe zij hun organisatie inrichten. Hierbij vindt een beweging plaats naar een economie die de mens en de aarde niet langer als een hulpbron ziet, maar als een partner bij het creëren van welzijn voor iedereen in harmonie met de aarde. Het circulaire katoencascade-project richt zich op deze paradigmaverschuiving.”

Relevantie voor onderwijs en praktijk

Karen: “Studenten Commerciële Economie keken hoe je dit verhaal naar buiten kunt brengen om anderen te inspireren. Welke boodschap laat je dan zien om anderen mee te krijgen? Studenten International Business keken hoe een Sustainable Business Model Canvas van dit systeem eruit zou kunnen zien. Belangrijk uitgangspunt hierbij was het eerlijk betrekken van alle partners bij het systeem, zonder machtsverschillen tussen India en Nederland. Voor de praktijk van dit project weten we dat alle partners dit ook echt willen gaan uitvoeren.”

Avans groeit naar een kennisinstelling

Avans kan een bijdrage leveren aan maatschappelijke transitievraagstukken. “Vanuit het CoE BWNO pakken we deze vraagstukken op vanuit het ondernemende domein. Door middel van praktijkgericht onderzoek willen we het samen anders doen en streven naar die duurzame toekomst. Voor de groei naar een kennisinstelling is de kennis die we als CoE BWNO met projecten als deze vergaren, heel belangrijk”, weet Karen. “Dit project is een goed voorbeeld van praktijkgericht onderzoek dat de onderzoekskant van Avans op de kaart zet.” 

Afsluiten

Het CCC-project loopt nog tot 1 december. Er is een nieuwe projectaanvraag ingediend om te kijken of Avans een eigen katoencascade kan opzetten. “Startend bij labjassen die bij diverse opleidingen worden gebruikt, en dan de T-shirts voor promostudenten. De handdoekrollen hangen al bij Avans. En het worteldoek kan misschien naar het Afstudeerbos.” Karen vindt het belangrijk dat de resultaten ten goede komen aan mensen, bedrijven en de aarde; met haar team streeft ze naar het creëren van positieve impact, in plaats van het verminderen van negatieve impact.

Karen sluit het gesprek af met een verwijzing naar de afsluiting van het project: Het Circular Cotton Cascade Acceleration Event op 24 november. “Daar willen we ons verhaal delen en anderen inspireren om met ons mee te denken om te versnellen.” Onderdeel van het event is het presenteren van een digitaal boek met alle resultaten, zie de flyer hieronder. Registreren kan hier.  

Winnaar van de RAAK Award

Het RAAK-onderzoeksproject 'Diadema' van Hogeschool Van Hall Larenstein heeft de RAAK Award 2023 en de bijbehorende hoofdprijs van € 10.000,- gewonnen. Het onderzoek heeft veel kennis samengebracht en ontwikkeld om te komen tot 2 methodes die bijdragen aan het behoud van de koraalriffen in het Caraïbisch gebied.