Pabo Partner in Kennis

In dit kenniscentrum werken Avansstudenten, Pabodocenten en leerkrachten uit het basisonderwijs samen aan kennisontwikkeling en kennisdeling. Met als doel om zowel de praktijk als de opleiding te versterken en te vernieuwen.

Missie

Pabo Partner in Kennis wil kennis vergaren en kennis delen. Met elkaar en via ontmoeting. Daarom werken we samen met scholen uit de regio. De aandacht gaat uit naar samen opleiden, praktijkonderzoek en projecten. Op het gebied van rekenen, taal, cultuureducatie, wetenschap en techniek.

We willen de professionaliteit van alle betrokkenen te vergroten. Dat doen we onder andere door:

  • het organiseren van conferenties, trainingen en informatiebijeenkomsten voor het werkveld
  • toepassingsgericht onderzoek
  • persoonlijke coaching van leerkrachten en docenten


Het kenniscentrum werkt nauw samen met het lectoraat Leerkracht en met de opleiding Leraar Basisonderwijs.