Spark

Deze campus in Rosmalen is een broedplaats voor bedrijven, overheden en onderwijs. SPARK helpt het mkb met het versnellen van innovatieve ideeën voor de gebouwde omgeving door anders te kijken naar alledaagse problemen.

Missie

SPARK draait de boel om en zoekt naar winst voor iedereen. Zowel maatschappelijk als economisch. Voor organisaties en consumenten. Meervoudige functies, aantrekkelijke omgevingen en decentrale energieopwekking leveren ruimte, mobiliteit, energie en gezondheid op. Technologie is daarbij nooit een doel op zich, maar staat juist in dienst van de gebruikers.

Rol Avans

Onze studenten gaan op de SPARK Campus aan de slag met onderzoeksvragen van het bedrijfsleven, de gemeente Den Bosch en de provincie Noord-Brabant. Ook kunnen studenten kiezen voor de minor Bestaande Bouw met onderwerpen als woonzorgconcepten, leegstand en duurzaamheid. Studenten onderzoeken de mogelijkheden voor mantelzorgwoningen en levensloopbestendige woonconcepten. Lees meer op de website van SPARK Campus.