Locatie
Startmaand
Duur
Taal

De deeltijdopleiding Ad Human Resource Management (HRM) focust zich op zowel mensen als op organisatiedoelen. Na 2 jaar heb je een Associate degree opleiding op niveau 5 afgerond.

Je werkt bij voorkeur al op een HR-afdeling en je wilt je graag verdiepen in dit werkgebied dat voor elke organisatie zo belangrijk is. De Human Resource Management Associate degree deeltijd is de ideale opstap naar een verantwoordelijke ondersteunende en operationele functie in de HR. Binnen of buiten de organisatie waar je nu werkt.

Human Resource Management is een beleidsondersteunend en -adviserend vakgebied. Je richt je op mensen in een organisatie, zonder de doelen van die organisatie uit het oog te verliezen. Het raakt zowel de menselijke als de bedrijfskundige kant van de HR-manager. De kunst is om het evenwicht te zoeken tussen alle belangen. Je leert de belangen van verschillende partijen te behartigen.

Bij de deeltijdopleiding Associate degree HRM is de werkomgeving belangrijk: werkplek-leren. Leervragen vanuit je werk zijn leidend in het opleidingsprogramma, dus dat vraagt om een actieve rol van jou als student. De docenten uit de praktijk zijn specialist in hun vakgebied. Persoonlijke aandacht staat voorop. Wij dagen je uit om je talenten te ontwikkelen en je grenzen te verleggen.

Deze opleiding kun je ook volgen in:
Deeltijd bachelor, Voltijd bachelor, Voltijd associate degree
Volg Avans Deeltijd

Waarom deze deeltijdopleiding naast je baan

De deeltijdopleiding HRM Associate degree is praktijkgericht
Veel ruimte voor het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden
Docenten met veel ervaring uit de praktijk

Meer over deze deeltijd hbo-opleiding

Jouw carrièreperspectief

Jouw baan

Wat kun je worden met de Associate degree HRM deeltijd? In 2 jaar HRM studie leg je de basis om je verder te ontwikkelen tot een succesvolle HR-professional. Een mooie ondersteunende functie ligt in het verschiet. Bijvoorbeeld die van HR-medewerker of intercedent.

Mogelijke beroepen na deze opleiding

HR-medewerker

Als HR-medewerker ben je verantwoordelijk voor het verzamelen en bijhouden van personeelsgegevens. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het opslaan van data voor alle werknemers, zoals wekelijks salaris, absenties, verkoop- of productiecijfers, verslagen van supervisors en reden van ontslag.

Intercedent

Je bemiddelt tussen mensen die werk zoeken en bedrijven met vacatures. Daarnaast werf je potentiële opdrachtgevers en flexkrachten, zoals uitzendkrachten en gedetacheerden.

Personeelconsulent

Een personeelsconsulent adviseert en ondersteunt managers of de directie van een bedrijf in de keuzes op gebied van personeel en organisatie. Ook medewerkers uit het bedrijf kunnen bij de personeelsconsulent terecht voor advies.

Medewerker arbeidsvoorwaarden

In deze functie ben je onder andere verantwoordelijk voor het uitvoeren van het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Wat wordt er van jou verwacht

Je bent sociaal en werkt graag met mensen. Je bent zakelijk en niet bang voor cijfers. Een 2-jarige Associate degree volgen naast je werk en privé is niet niks. Dat vraagt om doorzettingsvermogen, discipline en motivatie. Maar aan het eind van de rit verbreed je je carrièrekansen en staat niets je in de weg om een tree hoger op de carrièreladder te komen of om door te leren om die te bereiken. Als jij jezelf hierin herkent, is de Human Resource Management Associate degree deeltijd wat voor jou.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Wil je nog doorstuderen na je Ad HRM? Dat kan. De Ad Human Resource Management geeft toegang tot het derde jaar van de deeltijd bacheloropleiding Human Resource Management.

Avans Hogeschool en Avans+ hebben samen een mooi aanbod voor werkenden die zich willen ontwikkelen. Er is een scala aan opleidingen voor een leven lang leren. Op Ad-, bachelor-, postbachelor- of masterniveau. Ook maatwerk is mogelijk.

Verhalen uit de opleiding

Jelle Ros

Mijn afstudeeronderzoek was mijn visitekaartje.

Verder lezen
Oud-student Jelle Ros vertelt

Opbouw deeltijdopleiding Human Resource Management Associate degree

Studieprogramma

De Ad HRM duurt 2 jaar. Deze opleiding is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat je verschillende modules volgt. De opleiding is praktijkgericht. Je leert door blended learning: een combinatie van contactonderwijs, werkplek- en online leren. Je hebt 1 middag en/of 1 avond in de week les. Aan het einde van elke module lever je een beroepsproduct op die je toepast binnen de organisatie waar je werkzaam bent. Ook leer je gespreks- en presentatietechnieken, schriftelijk communiceren en oefen je met functionerings- en ontwikkelgesprekken en verzuimgesprekken.

Let op: i.v.m. de continue ontwikkeling van het onderwijs kunnen er mogelijk veranderingen in modules plaatsvinden. 

Modules van deze opleiding

De deeltijdopleidingen van Avans bestaan uit modules waar je je steeds voor inschrijft. Sommige opleidingen bieden ook keuzemodules aan. Bekijk hieronder de modules voor deze opleiding.

HRM in de dynamische omgeving

De samenleving is constant in beweging en veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. Dat vraagt om een flexibele organisatie met medewerkers die willen en kunnen meebewegen.

Welke rol speelt HRM in jouw organisatie? Naast je eigen werkomgeving kijk je ook naar andere organisaties en naar de wereld daarom heen met oog voor actuele (HR) trends, financiële, arbeidsrechtelijke en ethische aspecten.

Medewerkers aan boord

Als organisatie wil je graag de juiste medewerker op de juiste plek. De instroom begint met je bedrijf in de markt te zetten als aantrekkelijke werkgever. Vervolgens zoek en werf je nieuwe collega's.

De nieuwe medewerkers die je hebt aangenomen, verdienen een goede start, zodat ze goed ingewerkt en geïntegreerd worden in de organisatie.

Ontwikkelen van medewerkers

Meer en meer zoeken medewerkers doorgroei- en ontwikkelmogelijkheden, binnen of buiten de organisatie. Termen als leven lang leren en duurzame inzetbaarheid zijn hot.

Welke middelen zet jouw organisatie in om medewerkers kansen te bieden zich verder te ontwikkelen? Op korte en lange termijn? Je verkent de afspraken hierover in een CAO of personeelsregeling en maakt een concreet opleidings- en ontwikkelplan voor een medewerker om zo zijn/haar loopbaan te ondersteunen.

Duurzame inzetbaarheid en werkgeluk

Gelukkige medewerkers presteren beter. Je adviseert de directie over de wijze waarop duurzame inzetbaarheid van medewerkers versterkt en geborgd kan worden.

Het advies omvat aanbevelingen gericht op het niveau van medewerker binnen de context van team en organisatie. Uiteraard past dit binnen de juridische kaders van sociale zekerheid, arbeidsongeschiktheid en re-integratie. De aanbevelingen zijn onderbouwd met actuele HR-kennis, juridische en financiële argumenten.

Managen van uitstroom

Als organisatie investeer je tijd en geld in het binnenhalen van de juiste mensen en dan wil je het verloop van je personeel natuurlijk zo laag mogelijk houden.

Daarvoor moet je er eerst achter komen wat de reden is dat werknemers vertrekken. In deze module komen de HR-aspecten van het functioneren van een individuele medewerker en individuele uitstroom aan de orde. Welke faciliteiten zijn er binnen de organisatie beschikbaar om een medewerker voor of na zijn vertrek te ondersteunen? In deze module komen diverse aspecten uit het HR-vakgebied samen: HRM, juridisch, financieel, ethiek en persoonlijke vaardigheden.

HRM in duurzame organisatieontwikkeling

Is HR ingebed in de planning- & controlecyclus van de organisatie? Dit toets je door de implementatie van een actueel operationeel HR-thema aan de organisatiedoelen op korte tot middellange termijn.

Op basis hiervan adviseer je de manager HRM over de wijze waarop het HR-thema ingebed kan worden in de bedrijfsvoering zodat de HRM-doelen en organisatiedoelstelling op elkaar aansluiten.

Verbeteren van een bestaand HR vraagstuk

Je stelt een diagnose voor een operationeel/tactisch vraagstuk op het gebied van in-, door- of uitstroom.

Je werkt je HR vraagstuk zelfstandig uit naar oplossingsmogelijkheden om het vraagstuk te verbeteren. Daarbij zijn de kosten en baten aangegeven.

Tijdsinvestering

De deeltijdopleiding Human Resource Management Ad volg je op dinsdagmiddag en -avond in Den Bosch of donderdagmiddag en -avond in Breda. De lessen beginnen op beide locaties om 14.40 uur en eindigen om 21.40 uur. Reken op zo'n 8 tot 12 uur zelfstudie per week.

Voorlichtingsvideo

Je hebt interesse in deze opleiding. Je wilt meer weten over de inhoud van de opleiding en wat je allemaal kunt verwachten. Vraag dan de voorlichtingsvideo aan en leer onze docenten kennen. In de voorlichtingsvideo geven docenten meer informatie over de opleiding. Zo helpen ze je bij het maken van de juiste studiekeuze.

Video aanvragen

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en -avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Toelatingseisen Human Resource Management Associate degree deeltijd

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Zorg voor een relevante werkplek

Als je met de Ad HRM deeltijdopleiding start, dan heb je bij voorkeur een relevante (groei)werkplek van ongeveer 20 uur per week. Hier:

 • heb je voldoende mogelijkheden om je te ontwikkelen tot een oplossingsgerichte HR-professional
 • kun je vakliteratuur, gegevens en regelgeving bestuderen, materialen gebruiken en inhoudelijk discussiëren over het vak
 • kun je praktijkopdrachten uitvoeren, zoals een onderzoek, het voeren van een coachings- of sollicitatiegesprek of het maken van een organisatie-analyse.

Als je werkplek hier niet aan voldoet, kan het lastig zijn opdrachten uit te voeren. Dan is het raadzaam een andere werkplek te zoeken.

Verkorte trajecten

Je hebt een certificaat of getuigschrift van een relevante opleiding op hbo-niveau. In dat geval kun je vrijstellingen aanvragen. 

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Heb je het assessment afgerond of heb je vragen, neem dan contact met ons op via [email protected].

Praktische informatie Human Resource Management Associate degree deeltijd

Aanmelden

Aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Dit doe je door in te loggen met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 dagen.

Wil je in september starten met je deeltijdopleiding? Meld je dan vóór 1 juli aan.

Startmaand Deadline aanmelden
september 1 juli 2024

Meld je aan via Studielink

Na het aanmelden

Je hebt via Studielink een verzoek tot inschrijving gedaan. Je krijgt hiervan bevestiging op het mailadres dat je in Studielink hebt opgegeven. Daarna ontvang je van Avans Hogeschool een bericht over je aanmelding.

Je bent ingeschreven als je aan alle eisen hebt voldaan. Je dossier moet compleet zijn. Dit houdt in dat:

 • je persoonsgegevens zijn geverifieerd
 • je vooropleiding(en) zijn geverifieerd
 • je jouw betaling op Studielink hebt geregeld via een digitale machtiging

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding en welke acties van je worden verwacht. 

Ben je volledig aangemeld dan kun je jouw modules kiezen via AvansStudyPath.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 1.966,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 5.869,- 2023 - 2024
Wettelijk tarief € 2.150,- 2024 - 2025
Instellingstarief € 6.456,- 2024 - 2025

Locatie

Kijk rond op de Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda
Kijk rond op de Onderwijsboulevard

Onderwijsboulevard 215

Onderwijsboulevard 215
5223 DE Den Bosch

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg Avans Deeltijd