Startmaand
Duur
Taal
Locatie

Na de hbo-opleiding Fysiotherapie ben je bewegingsspecialist. Tijdens de opleiding leer je hoe je blessures en gewrichtsklachten onderzoekt, behandelt en voorkomt en hoe je gezond gedrag stimuleert.

Petra heeft last van haar knie. Dankzij jouw Fysiotherapie-opleiding krijg jij haar weer op de been, maar je hebt ook geleerd om verder te kijken. Petra heeft overgewicht, dat is niet bevorderlijk voor haar blessure en gezondheid. Je werkt samen met een diëtist en sportcoach om haar te begeleiden naar een gezonde leefstijl. Een bedrijf heeft een verzuimprogramma, waarvan jij de effectiviteit meet en waarvoor jij verbetersuggesties doet.

Als je de hbo-opleiding Fysiotherapie hebt gevolgd, wil je mensen optimaal laten bewegen. Daarom ben je bezig met diagnostiek. Je onderzoekt waar gezondheidsproblemen vandaan komen, behandelt patiënten en coacht mensen om klachten te voorkomen. Je promoot een gezonde leefstijl en werkt samen met andere professionals in de zorg om patiënten optimaal te kunnen begeleiden. Je kent de technologische innovaties die zorgen voor nieuwe dan wel andere behandelmogelijkheden.

De opleiding tot fysiotherapeut stoomt je klaar voor een mooie toekomst in de zorgsector. Je krijgt een stevige kennisbasis. Je leert de bijbehorende vaardigheden en oefent die op school en in de praktijk.

Breda • topopleiding
Volg deze opleiding
Opleiding in beeld

Typerend voor deze opleiding

Vaardigheden oefenen op school én in de praktijk: je loopt ieder jaar stage
Persoonlijke begeleiding
Kleinschalig met betrokken docenten en studenten
Je leert zorgtechnologie inzetten bij fysiotherapiebehandelingen

Meer over deze hbo-opleiding

Waar word je voor opgeleid

Jouw baan

Er zijn veel fysiotherapeuten nodig, omdat de gezondheidszorg verandert. Mensen moeten langer thuis wonen en meer zelf doen. Obesitas, vergrijzing en toenemend zitgedrag maken de uitdaging om mensen in beweging te krijgen én houden alleen maar groter.

Als fysiotherapeut ligt jouw focus op het versterken van de 'eigen kracht' van mensen en op het voorlichten en promoten van een gezonde leefstijl. Er is een grote rol voor informatie en advies. Vaak is het beter om niet te wachten tot er lichamelijke klachten zijn, maar om ze te voorkomen. Jij kunt daar als fysiotherapeut beslist aan bijdragen.

Als fysiotherapeut kun je onder andere werken bij:

 • Een revalidatiecentrum
 • Een fysiotherapiepraktijk in binnen- of buitenland
 • Een ziekenhuis
 • Een verpleeghuis
 • Een commercieel bedrijf of gemeente
 • Scholen

Zo'n 70 tot 80 procent van onze afgestudeerden heeft binnen een jaar werk als fysiotherapeut.

Oud-student Menno vertelt

Wat wordt er van jou verwacht

Jij wilt fysiotherapie studeren en weten wat mensen beweegt. Letterlijk en figuurlijk. Je wilt in de opleiding Fysiotherapie kennis opdoen over anatomie, fysiologie en communicatie en hebt er zin in om mensen te informeren over een gezonde leefstijl. Je kunt je goed verplaatsen in een ander, bent actief, nieuwsgierig en ondernemend. Maakt makkelijk contact en werkt graag samen. Kun je dit nog niet zo goed? Geen punt. De vakken die je krijgt, helpen je om deze skills verder te ontwikkelen.

Bekijk alvast vervolgopleidingen

Je kunt kiezen uit verschillende vervolgstudies na je hbo Fysiotherapie. Je kunt een HBO-master volgen om je te specialiseren of verder studeren aan de universiteit, bijvoorbeeld Bewegings- of Fysiotherapiewetenschappen. Zelfs Dierfysiotherapie behoort tot de mogelijkheden.

Je kunt denken aan de volgende richtingen:

 • Kinderfysiotherapie
 • Oncologiefysiotherapie
 • Bekkenfysiotherapie
 • Geriatriefysiotherapie
 • Psychosomatische fysiotherapie
 • Manuele therapie
 • Community Health

Studie in cijfers

Vergelijk de objectieve cijfers en percentages van deze opleiding met het landelijke gemiddelde.

Het arbeidsmarktcijfer is alleen op landelijk niveau beschikbaar. 

Verhalen uit de opleiding

Aline Hilderink

Het is een toffe opleiding en een prachtig beroep met veel diversiteit en ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen.

Verder lezen

Eline Hinten

Per patiënt blijft het puzzelen om uit te vinden waar het probleem ligt en hoe je dit met fysiotherapie kunt oplossen.

Verder lezen

Anne Blokker

Het voelt helemaal niet alsof ik student ben en dat de docent zegt wat je moet doen.

Verder lezen

Opbouw van de opleiding

Studieprogramma

Het collegejaar bestaat uit 4 blokken van 10 lesweken. De theorie leer je in hoorcolleges. Je voert onderwijsleergesprekken waarin je de theorie naar de praktijk vertaalt en gaat daarna in de praktijklokalen aan de slag om de vaardigheden te leren. Je oefent onder begeleiding van een docent. Leren in de praktijk is een belangrijk onderdeel van je opleiding. Daarom loop je verschillende stages. Onder begeleiding van een expert onderzoek en behandel je patiënten. Je stagebegeleider geeft advies.

Jaar 1

In het eerste jaar krijg je iedere periode les rondom een ander thema. Je behandelt het bewegingsapparaat, training en motorische controle en het centraal zenuwstelsel. Je volgt communicatielessen en krijgt begeleiding van je mentordocent, de studieloopbaanbegeleider. Je maakt kennis met de praktijk door een oriënterende stage van 5 dagen. In periode 3 en 4 werk je samen met studenten van de opleidingen Verpleegkunde en Gezondheidszorgtechnologie aan een project.

Belangrijke vakken:

 • Anatomie
 • Behandelen
 • Diagnostiek
 • Fysiologie

Jaar 2

In jaar 2 gaan je meer de diepte in. Je leert over complexe problematiek, over kwetsbaarheid en komt alles te weten over de wervelkolom. Je krijgt het vak psychologie en loopt 20 weken lang juniorstage. Een van de hoogtepunten van de opleiding is de Winterwerkweek. Hierbij ga je met medestudenten en een groep docenten naar Oostenrijk om daar tijdens de wintersport alles te leren over het thema 'motoriek'. Een super gezellige week.

Belangrijke vakken:

 • Fysiologie
 • Psychologie
 • Onderzoek
 • Pathologie

Jaar 3

Vanaf het derde jaar verschuift het accent nog meer naar de praktijk en ga je je specialiseren. Je loopt een seniorstage van 20 weken en verbreedt of verdiept je kennis met een minor van een half jaar. Je bestudeert bijvoorbeeld de wervelkolom, leert meer over kinderfysiotherapie, of doet kennis op over ondernemerschap. Maar je kunt ook een minor volgen bij een andere opleiding of zelfs buiten Avans.

Belangrijke activiteiten:

 • Projecten
 • Stage
 • Minor

Jaar 4

Het vierde jaar van de opleiding staat in het teken van stagelopen en afstuderen. Je doet een praktijkgericht onderzoek waarbij je aan de slag gaat met het identificeren en beantwoorden van een vraag die leeft in de praktijk van een fysiotherapeut. Ook loop je weer stage en je krijgt de ruimte om je opleiding zelf kleur te geven. In de keuzemodules kies je vakken over onderwerpen waarin jij geïnteresseerd bent, bijvoorbeeld fysiotherapie en voeding of fysiotherapie en onderwijs.

Belangrijke activiteiten:

 • Keuzemodules
 • Stage
 • Projecten
 • Afstuderen

Specialisaties

Tijdens je studie bij Avans kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. Bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding.

Minor Musculoskeletaal

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je kiest voor de richting sport of wervelkolom. In deze minor maak je een CAT (Critically Appraised Topic) en loop je stage.

Elke week staat er 1 musculoskeletaal thema centraal. Voorbeelden hiervan zijn motorische controle, E-health, neurodynamica en leefstijl. Naast de themabijeenkomsten volg je verdiepende lessen: wervelkolom of sport.

Kies je voor de richting wervelkolom dan ga je aan de slag met problematiek aan de wervelkolom. Problemen met de wervelkolom kunnen vervelende gevolgen hebben. Bij de opleiding Fysiotherapie leer je een basisdeel over de wervelkolom. In deze minor ga je aan de slag met specialistische kennis en doe je extra vaardigheden op. Jij leert klachten rondom de wervelkolom te onderzoeken en te behandelen.

Als je kiest voor de richting sport dan ga je aan de slag met sportrevalidatie. Je leert alle aspecten van de meest voorkomende sportblessures en hoe je deze preventief kunt voorkomen. Ook maak je sportanalyses en leer je deze in te zetten in de dagelijkse praktijk. Je maakt vervolgens een verdieping in de inspanningsfysiologie en gaat praktisch aan de slag met training en performance-testen.

Deze minor is een goede opstap als je gaat doorstuderen voor bijvoorbeeld manueel therapeut of sportfysiotherapeut.

Minor Paedriatric Physiotherapy (Kinderfysiotherapie)

Deze Engelstalige minor kies je in jaar 3. Je leert hoe je kinderen fysiotherapeutisch onderzoekt en behandelt. De motorische ontwikkeling van kinderen tussen de 4 en 11 jaar staat centraal.

Motorische ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van opgroeien. Bij de meeste kinderen gaat dit op natuurlijke en haast onopgemerkte wijze. Toch zijn er genoeg kinderen met problemen of achterstand in hun motoriek. Kinderfysiotherapie helpt deze kinderen met de ontwikkeling van motorische vaardigheden, zodat ze hun leeftijdsgenootjes bij kunnen blijven.

In deze volledig Engelstalige minor staat de motorische ontwikkeling van kinderen centraal. Je kijkt naar het behandelen van kinderen door middel van een 'taak-georiënteerde aanpak'. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je specifieke taken of een aspect uit de omgeving kunt gebruiken om motorische prestaties van kinderen te beïnvloeden.

Jij leert hoe de motoriek van kinderen werkt. Je leert verschillende testen afnemen en kunt de resultaten ervan analyseren. De tweede helft van de minor loop je gedeeltelijk stage en ga je in de praktijk aan de slag met kinderfysiotherapie.

Minor Gezond samen leven - Active Ageing

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je zoomt in op gezond, zelfstandig en kwalitatief goed leven in een ouder wordende maatschappij en kijkt naar positieve gezondheid.

Hoe zorg je ervoor dat je gezond en vitaal leeft én gelukkig bent? Hoe zorg je dat kinderen gezonde gewoontes aanleren en daar aan vasthouden? Hoe ga jij beroepsmatig om met mensen die dementie krijgen? Wat zijn de oorzaken van gezondheid en hoe kun je ziekten voorkomen? Kortom: wat is het geheim van gezond ouder worden en welke rol kan jij hierin spelen?

In deze minor leer je buiten de kaders denken en ondernemend kijken naar de toekomst van een gezonde en gelukkige samenleving. We gaan op zoek naar een antwoord op de vraag: hoe richten we onze maatschappij zo in, dat een vitale samenleving ontstaat? Je leert wat er komt kijken bij gezond zíjn en blijven (van jong tot oud). Je krijgt informatie over hoe we de samenleving zo kunnen organiseren dat we samenredzaamheid bevorderen. Ook leer je over nudging; de kunst om iemand te verleiden tot ander gedrag.

Je gaat samen met studenten van verschillende opleidingen aan de slag met maatschappelijke vraagstukken; échte vragen en uitdagingen vanuit zorg- en welzijnsorganisaties, gemeentes, bedrijfsleven en meer! Deze vragen gaan over gezondheid, zorg, welzijn én innovatie. Daarnaast zijn er evenementen en excursies waar je naar toe gaat.

Minor Studeren Buitenland

In jaar 3 kun je deze minor kiezen. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om te studeren of een project uit te voeren buiten Nederland.

Studeren in het buitenland staat bij sommige studenten hoog op de wensenlijst. Met de minor Studeren Buitenland gaat die wens in vervulling. Je kunt ervaring opdoen in een andere cultuur en werken aan je interculturele competenties. Deze minor biedt je 2 verschillende mogelijkheden om je studie een half jaar voort te zetten in een ander land.

Je eerste optie is om onderwijs te volgen aan een buitenlandse hogeschool of universiteit. Je studeert mee en volgt vakgerelateerde lessen op passend niveau. Je toont aan het einde van de onderwijsperiode wat je gestudeerd hebt en wat je resultaten zijn.

Als tweede optie kun je een opdracht uitvoeren in een ander land. Je kunt zelf een locatie zoeken of gebruik maken van de contacten van de academie, in onder andere Indonesië, Ghana of Zuid-Afrika. Je gaat aan de slag op basis van een vraag die gerelateerd is aan je opleiding. Je krijgt hierbij goede begeleiding op afstand van de docenten in Nederland.

Bekijk de interactieve presentatie

Je hoeft niet te wachten tot een Open dag of voorlichtingsavond om onze opleidingspresentatie te volgen. Je kunt de presentatie gewoon hier bekijken.

Het is een interactieve presentatie, waarin jij zelf bepaalt over welke onderwerpen je meer wilt weten. Het werkt heel gemakkelijk. Klik in het hoofdmenu op een onderwerp en je komt meteen bij de informatie. Zet je geluid aan want onze docent geeft je de nodige toelichting. Zo weet je zeker dat je de informatie ook goed begrijpt.

Bekijk hier de opleidingspresentatie

Kom langs bij Avans

Open dag

Kom naar onze (online) Open dagen en avonden. Maak kennis met onze hbo-opleidingen. En ontdek welke opleidingen je aanspreken. Volg presentaties en ga in gesprek met docenten en studenten over je studiekeuze.

Meeloopdag

Je hebt je al verdiept in een opleiding en meegedaan aan een proefstudeerdag. Nu wil je de knoop doorhakken en checken of deze opleiding de juiste is. Meld je dan aan voor een meeloopdag.

Na je aanmelding neemt een student contact met je op. Jullie spreken samen af wanneer je naar Avans komt. De student vertelt je vooraf wat je die dag te wachten staat. Je volgt bijvoorbeeld een college, schuift aan bij het werken aan groepsopdrachten en gaat mee lunchen. Stel deze dag al je vragen zodat je na afloop genoeg informatie hebt om te beslissen of de opleiding en Avans bij je passen.

Student Cynthia vertelt
Aanmelden

Toelatingseisen Fysiotherapie

 • Havo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Vwo

 • Natuur & Techniek

 • Natuur & Gezondheid

 • Economie & Maatschappij

 • Cultuur & Maatschappij

 • Mbo en overige

 • Mbo-niveau 4

Meer over toelating

Selectie voor toelating

Maximaal aantal studenten

Bij deze opleiding laten we maximaal 215 studenten toe tot het eerste jaar. Je kunt alleen toegelaten worden als je deelneemt aan de selectieprocedure. De selectie wordt gedaan door de opleiding zelf. Dit heet een decentrale selectie. Tijdens de decentrale selectie leren we elkaar persoonlijk kennen en kun je ons vragen stellen. Zo wordt het voor jou en voor ons duidelijk of de opleiding bij je past.

Decentrale selectie

Studiekeuzecheck

Wil je je inschrijven voor Fysiotherapie, dan neem je deel aan de decentrale selectie. Deze vervangt de reguliere intake van Avans.

Taaltest

Voor de start van je opleiding maak je een taaltest Engels. Is je niveau Engels te laag, dan biedt Avans je de mogelijkheid om bij te spijkeren. De taaltest is verplicht, maar de uitkomst bepaalt niet of je wel of niet wordt toegelaten.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten met de decentrale selectie. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt.

Je meldt je hiervoor aan via [email protected]

Praktische informatie

Aanmelden

Dit is een fixusopleiding. Dat betekent dat we maximaal 215 studenten toelaten tot de propedeuse. Je meldt je hiervoor uiterlijk 15 januari aan. Aanmeldingen na deze datum nemen we niet mee in de selectie. Zorg dus dat je op tijd bent. Voor de opleiding Fysiotherapie met numerus fixus kun je je maar bij 1 instelling aanmelden. Je kunt je wel aanmelden voor een opleiding Fysiotherapie met numerus fixus en een opleiding Fysiotherapie zonder numerus fixus.

Bij de selectie kijken we naar je vakkenpakket. Daarnaast doe je het volgende:

 • Je maakt een filmpje waarin je het beroep van fysiotherapeut toelicht. In het filmpje vertel je over jouw motivatie voor de studie en waarom jij denkt dat je geschikt bent voor het vak. Je houdt een interview met een fysiotherapeut en neemt hiervan delen op in je filmpje.
 • Je neemt deel aan de matchdag waarvoor je huiswerk voorbereidt. Op deze dag maak je kennis met ons en doe je een cognitieve capaciteitentest.

Voor alle onderdelen van de selectie krijg je punten. Aan de hand van deze punten maken wij een ranking, die we aanleveren bij Studielink. Als je over de selectieprocedure vragen hebt, kun je contact opnemen met het team decentrale selectie via [email protected].

Je meldt je aan voor een opleiding via Studielink. Je logt hier in met je DigiD. Het aanvragen van een DigiD duurt 5 werkdagen.

Meld je aan in Studielink

Startmaand Deadline aanmelden
september 15 januari 2023

Na het aanmelden

Na aanmelding nodigen we je uit voor de selectieprocedure. Hierin kijken we of je voldoet aan de selectiecriteria. Voor alle onderdelen van de selectieprocedure kun je punten halen. Deze punten samen leiden tot een ranking die wij aanleveren bij Studielink.

Studieplaats accepteren

Je krijgt op 15 april via Studielink bericht of je geselecteerd bent. Ben je geselecteerd, dan heb je 2 weken om je studieplaats te accepteren in Studielink. In Studielink vind je een stappenplan waarin precies staat wat je moet doen. Alleen als je op tijd je plaats accepteert, kun je starten met de opleiding. De plaatsen die niet op tijd geaccepteerd zijn, komen beschikbaar voor de eerstvolgende kandidaat net zo lang tot alle plaatsen geaccepteerd zijn. Dat doen we tot 1 september. Tot die tijd heb je dus nog kans om geselecteerd te worden voor een opleiding bij Avans.

Bezwaar maken

Je bent het niet eens met het rankingnummer dat je hebt gekregen. Of de manier waarop de selectieprocedure bij jou is uitgevoerd. Dan heb je het recht om gebruik te maken van de regeling Bezwaar en Beroep.

Inschrijvingsvoorwaarden

Bekijk in Studielink de status van je aanmelding. Avans Hogeschool schrijft je in als je dossier compleet is en je aan alle voorwaarden hebt voldaan.

Dit houdt in:

 • Je persoonsgegevens zijn geverifieerd.
 • Je vooropleiding is geverifieerd.
 • Je bent geselecteerd en je hebt je plaats geaccepteerd.
 • Je betaling heb je geregeld met een digitale machtiging op Studielink.

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Tarief Bedrag Jaar
Wettelijk tarief € 2.209,- 2022 - 2023
Instellingstarief € 8.452,- 2022 - 2023
Wettelijk tarief € 2.314,- 2023 - 2024
Instellingstarief € 8.852,- 2023 - 2024

Aanvullende kosten

Naast je collegegeld besteed je geld aan je verplichte en aanbevolen boekenlijst en aan meetinstrumenten.

Locatie

Rondje Hogeschoollaan

Hogeschoollaan

Hogeschoollaan 1
4818 CR Breda

Studeren in Breda

Proef alvast de sfeer van Breda. Avansstudent Gijs neemt je mee naar de leukste plekjes.

Contact

Student Support

Tel. 088 - 525 75 50Contactformulier • Whatsapp 088 - 525 75 50

Volg deze opleiding