Technische Informatica

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

De opleiding Technische Informatica duurt 4 jaar. Elk collegejaar is verdeeld in 4 blokken van 10 weken. Per blok staat 1 thema centraal. Je krijgt practica, instructies en workshops. Je werkt in projecten aan groepsopdrachten uit de praktijk en doet individuele opdrachten. Daarmee train je je beroepsvaardigheden.

Je groeit uit tot expert in systeemontwikkeling. Gespecialiseerd in de besturing van technische apparatuur en de nieuwste technologie voor media en games.

Basis

In jaar 1 oriënteer je je op het vakgebied. Je volgt als student Technische Informatica een gezamenlijk programma met studenten Elektrotechniek. Daarna kies je voor de richting Smart Software.

Jij verdiept je vooral in software engineering, technische informatiesystemen en digitale systemen. Ook bezoek je bedrijven waar Avansstudenten stage lopen of afstuderen. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. In jaar 1 moet je minimaal 52 studiepunten halen om verder te gaan.

Verdieping

Vanaf jaar 2 verdiep jij je in de richting van je keuze.
Natuurlijk blijf je werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Als voorbereiding op je stage ga je naar een 'speedmeet' met bedrijven. Je maakt kennis met bedrijven en voert korte sollicitatiegesprekken. In jaar 3 loop je eerst 5 maanden stage. Daarna volg je onderwijs op school. In het vierde jaar verbreed of verdiep je je kennis en vaardigheden met een minor naar keuze. Je studeert af op een vraagstuk uit de praktijk.

 

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Gezamenlijk basisprogramma: Smart Automation, Smart Hardware en Smart Software x x x x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Smart Software x x x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Smart software x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor x x
Afstuderen x x