Technische Bedrijfskunde voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Jij ontwikkelt je tot expert op het brede gebied van technische bedrijfskunde. Van techniek tot economie. Van ICT tot kwaliteit. Bedrijfsprocessen moeten sneller, efficiënter en goedkoper. Je specialiseert je in het opsporen en verhelpen van knelpunten. Je werkt in groepsopdrachten aan problemen uit de praktijk. Je doet ook individuele opdrachten. Je traint daarmee je beroepsvaardigheden. Met je stage verruim je je praktijkervaring. Je studeert ook af op een vraagstuk uit de praktijk.

Basis

Je voert verschillende projecten uit. Je leert hoe je producten ontwerpt en maakt. En dat samenwerken belangrijk is. Je voert ook een project uit binnen een bedrijf. Waar je gerichte vragen stelt aan de manager om te achterhalen hoe het bedrijf in elkaar zit. En je volgt lessen in kostencalculatie en bedrijfsstructuren. Databasesystemen en IT-systemen. Ook train je je in vergaderen en presenteren.

Verdieping

Je voert twee grote projecten uit in het tweede jaar. Het project Lean Waste Reduction en het hierop aansluitende verdiepende project Lean Manufacturing. Je voert ze uit met een groep medestudenten. In het derde jaar loop je stage. Je volgt twee minors om je te specialiseren. Je sluit de opleiding af met een afstudeerproject. De opleiding is internationaal georiënteerd. Je verbetert je Engels, zowel in spreken als in schrijven.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kostencalculatie x
Gesprekstechnieken x
Oriëntatie technische bedrijfskunde x
3D ontwerpen x
Productontwerp - project x
Rapporteren x
Productrealisatie - project x
Bedrijfsstructuren x
Productietechnieken x
Wiskundig modelleren x
Engels basics x
Engels technical x
Statistiek x
Economische rapportage x
Benchmark inventarisatie - project x
Productieautomatisering - project x x
Benchmark verklaring - project x
Wachttijdtheorie x
Marketing x
Presenteren x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Kwaliteit x
Methodologie x
Zakelijk schrijven x
Lean waste reduction project x x
Lean waste reduction workshops x x
marketing x
Onderhoud

Onderhoudin jaar2

Je verdiept je kennis over technisch onderhoud.

x
Organisatie & verandering x
Informatie analyse x
Logistiek

Logistiekin jaar2

Je leert over het stroomlijnen van aanlevering van grondstoffen, bewerkingsfases en vervoer van het eindproduct naar de klant.

x
Writing x
Lean manufacturing workshops x x
Lean manufacturing project x x
Discussion x
Economische beheersing x
Ontwerpprocessen x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Minor Industrieel management x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
ruimte voor keuze minor x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je lost in het project in blok 1 en 2 een probleem op voor een klant. Je ontwerpt in blok 1 een product voor die klant en realiseert dat in blok 2. Blok 3 en 4 staan in het teken van het vergelijken van bedrijven. Je doet onderzoek naar aspecten als kwaliteit en efficiency. En vergelijkt bedrijven op deze punten.