Informatica deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Het programma duurt 4 jaar en is opgebouwd uit 10 modules. Waarvan de laatste module een keuzemodule is. Je hebt een middag en een avond aaneengesloten les. De lessen bestaan uit een combinatie van contactonderwijs, werkplek-leren en online leren.

Modules van deze opleiding

Front-end design en development

In deze module leer je hoe je een front-end softwareapplicatie ontwerpt en realiseert met behulp van UML, de standaardmethode die begrijpelijk is voor klant, analist en programmeur.

Meer informatie

Je gebruikt HTML, CSS en Javascript voor interactie met de gebruikers.

Back-end development en databases

In deze module leer je hoe je een dynamische webapplicatie ontwerpt en realiseert. De nadruk ligt op de zogenaamde back-end.

Meer informatie

Ook leer je de gegevensopslag in een relationele database ontwerpen, optimaliseren en realiseren.

Java development en mobile; objectgeoriënteerd programmeren

In deze module leer je met behulp van de taal JAVA en op methodische wijze software applicaties voor verschillende platforms en devices te ontwikkelen.

C# development en agile; objectgeoriënteerd programmeren

In deze module leer je met de programmeertaal C# op methodische wijze software applicaties te ontwikkelen voor verschillende toepassingen binnen het veel gebruikte .NET platform.

Business intelligence & datawarehousing

Je analyseert, ontwerpt en realiseert een Business Intelligence oplossing met de onderliggende infrastructuur van een datawarehouse. Met ETL realiseer je eenduidige informatievoorziening.

Software engineering, quality & testing

Je ontwikkelt software met als uitgangspunt 'quality by design'. Daarbij analyseer, ontwerp en realiseer je een continuous integration of continuous delivery-oplossing in een DevOps-omgeving.

Systems & security

Je ontwikkelt software vanuit verschillende invalshoeken zoals netwerken, virtualisatie en security.

Advanced programming

Deze module draait om geavanceerde software-ontwikkelconcepten. Je leert over selectie van ontwerp- en programmeerpatronen, algoritmiek, datastructuren, frameworks en onderzoeksvaardigheden.

Ontwerpgericht onderzoek

Dit is een integratieve software engineeringsopdracht op jouw werkplek.

Blockchain

In deze keuzemodule komen de sleutelconcepten aan bod waarop blockchain technologie is gebaseerd, zoals cryptografie, consensus protocollen en gedecentraliseerde en gedistribueerde netwerken.

 

Meer informatie

Daarnaast worden de verschillende blockchain typen behandeld, en zal er door de deelnemer een private, permissioned blockchain infrastructuur worden opgezet. Aan de hand van de sleutelconcepten en de door de deelnemer opgezette blockchain infrastructuur zullen de toepassingsgebieden van blockchain technologie worden behandeld. Er zal speciale aandacht zijn voor smart contracts, code waarmee business logica aan een blockchain applicatie kan worden toegevoegd. Tot slot zal de schaalbaarheid van blockchain toepassingen worden behandeld en de technische uitdagingen die daarmee gepaard gaan.

Low-code

In deze keuzemodule leer je software ontwikkelen in een model driven development tool ook wel low code of no code genaamd.

Cyber Security

Meer informatie

In deze keuzemodule leer je de specifieke aspecten van Informatiebeveiliging gericht op het Cyberdomein en het steeds sneller veranderende dreigingslandschap. We behandelen verschillende thema's en kijken naar de mogelijkheden en uitdagingen voor jouw organisatie om weerbaar te zijn tegen cybercriminelen.

Data Science

In deze keuzemodule leer je hoe je als software engineer of bedrijfskundig informaticus de balans vindt tussen een kwalitatief goede oplossing en periodiek waarde leveren aan de gebruikersorganisatie.

Meer informatie

Hoe wordt data ingezet in een organisatie. Welke systemen zijn beschikbaar of worden gebruikt om data beschikbaar te maken voor besluitvormingsprocessen. Hoe worden deze systemen opgezet en welke aspecten van software engineering zijn relevant voor deze systemen. Welke ontwikkelingen hebben er in de loop van de tijd gespeeld? Welke technologieën zijn tegenwoordig beschikbaar. Hebben deze technologieën het vakgebied werkelijk veranderd of blijft de essentie van de problematiek hetzelfde?

Artificial Intelligence

Meer informatie

In deze keuzemodule gaan Business IT & Management en Informatica studenten gezamenlijk aan de slag om kennis en vaardigheden te vergaren rondom AI om deze direct in te zetten voor een AI vraagstuk binnen een organisatie. De module omvat zowel bedrijfskundige als technische aspecten rondom AI.

Technologie en innovatie

Keuzemodule: Het inzetten van nieuwe technische mogelijkheden in concrete, zinvolle, bruikbare en nuttige toepassingen is een belangrijk vraagstuk in onze kenniseconomie.

Meer informatie

In dit innovatieproces wordt van de Software engineer en Business IT Management consultant verwacht voortdurend op de hoogte te zijn van relevante ontwikkelingen. In deze module leer je de mogelijkheden en beperkingen van de nieuwe ontwikkelingen te verkennen en mee te denken op welke wijze die kunnen worden ingezet voor het vernieuwen of verbeteren van de verdienmodellen en de bedrijfsvoering van de organisatie.