Human Resource Management deeltijd hbo

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Vanwege de coronamaatregelen hebben studenten 50% korting op het wettelijk collegegeld en de halvering collegegeld voor collegejaar 2021-2022. Voor het instellingscollegegeld geldt een korting van € 1.084,- op het eerder vastgestelde bedrag voor collegejaar 2021-2022. Algemene informatie over de korting op het collegegeld is te vinden op de website van DUO.

Studiekosten
Tarief Bedrag jaar
instellingstarief € 4.416,- 2021 - 2022
wettelijk tarief € 921,- 2021 - 2022

Aanvullende kosten

Voor het volgen van de opleiding betaal je jaarlijks collegegeld. Dit is wettelijk vastgelegd. Hoe hoog dit is in jouw situatie bereken je met de collegegeldmeter. Verder moet je rekening houden met de aanschaf van studieboeken en andere leermiddelen. Dit bedrag komt neer op ongeveer €600 per jaar.