Human Resource Management deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De eerste 2 jaar van de bachelor zijn gelijk aan de Ad-opleiding. Elk collegejaar is verdeeld in 4 periodes van 10 weken. In iedere periode staat 1 thema centraal, en dat bestaat uit meerdere modules. Vanaf het derde jaar komen er ook blokken van 20 weken in plaats van 10 weken. Praktijkopdrachten zijn een belangrijk onderdeel van het programma.

Basis

Het eerste jaar is verdeeld in 4 thema's gekoppeld aan de volgende onderwerpen:

  • Aan de slag met HRM: basiskennis HRM, Recht en Onderzoek
  • Instroom: arbeidsrecht, financieel management, psychologie en ethiek
  • Doorstroom I: E-HRM, organisatiekunde en communicatie
  • Doorstroom II: duurzaamheid, recht en HRM, financieel management en communicatie

Ook leer je gespreks- en presentatietechnieken, schriftelijk communiceren en oefen je met functionerings- en ontwikkelgesprekken en verzuimgesprekken.

Verdieping

De thema's waar je in het tweede jaar aan werkt zijn: Uitstroom, HR gesprekspartner en Verbeteren en veranderen. Centraal staat (praktijkgericht)onderzoek met een verdieping in HRM en arbeidsrecht, kwaliteit en duurzaamheid. Je sluit het jaar af met een Ad-afstudeeropdracht.

In jouw derde en vierde jaar verdiep je je in de organisatie. Met een strategisch beleid en personeelsplan draag je bij aan de ontwikkeling van medewerkers en organisatie. Je sluit de opleiding af met een afstudeeropdracht.