Fysiotherapie voltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G
havo E&M
havo C&M
vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Fixusopleiding met decentrale selectie

Bij deze opleiding laten we maximaal 190 studenten toe tot het eerste jaar. Je kunt alleen toegelaten worden als je deelneemt aan de selectieprocedure. Hiervoor moet je je aanmelden. De selectie wordt gedaan door de opleiding zelf. Dit heet een decentrale selectie. Tijdens de decentrale selectie leren we elkaar persoonlijk kennen en kun je ons vragen stellen. Zo wordt het voor jou en voor ons duidelijk of de opleiding bij je past.

Instroommoment

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 15 januari 2022

Toelatingsprocedure

De opleiding hanteert de volgende toelatingsprocedures:

Studiekeuzecheck

Wil je je inschrijven voor Fysiotherapie, dan neem je deel aan de decentrale selectie. Deze vervangt de reguliere intake van Avans.

Taaltest

Voor de start van je opleiding maak je een taaltest Engels. Is je niveau Engels te laag, dan biedt Avans je de mogelijkheid om bij te spijkeren. De taaltest is verplicht, maar de uitkomst bepaalt niet of je wel of niet wordt toegelaten.

21+ Toets

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan een toelatingsonderzoek, de 21+ toets. Hierin kunnen we vaststellen of je toch kunt starten met de decentrale selectie. Bijvoorbeeld door de ervaring die je hebt.

Je meldt je hiervoor aan bij het academiebureau.