Commerciële Economie Voltijd hbo

Studiekosten

Het ministerie stelt elk jaar het wettelijk collegegeld vast. Dat is het bedrag wat je meestal betaalt. Maar niet elke student heeft recht op het wettelijk vastgestelde collegegeld. Deze studenten betalen het instellingscollegegeld. Een tarief dat jaarlijks vastgesteld wordt door de instelling zelf. 
Lees meer over verschillen in studiekosten en halvering wettelijk collegegeld eerstejaars

Jij wilt weten wat jouw opleiding kost. Deze informatie vind je in onderstaand schema. Wat je daadwerkelijk betaalt is afhankelijk van je persoonlijke situatie en opleidingsvorm. Check hiervoor de collegegeldmeter.

Studiekosten
Tarief Bedrag jaar
instellingstarief € 8.198,- 2020 - 2021
wettelijk tarief € 2.143,- 2020 - 2021
instellingstarief € 8.296,- 2021 - 2022
wettelijk tarief € 2.168,- 2021 - 2022

Aanvullende kosten

Boeken ca. 700 euro (nieuwwaarde). Een extra bijdrage kan gevraagd worden voor de introductie in het eerste studiejaar en voor verplichte studiereizen.