Commerciële Economie voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding duurt 4 jaar. Elk jaar heeft 4 blokken van 10 weken. Ieder blok bestaat uit verschillende cursussen waar je zowel individueel als in verschillende groepssamenstellingen aan projecten en opdrachten werkt. Je volgt hoorcolleges, werkcolleges en projectbijeenkomsten. In de laatste 2 jaar geef je je opleiding een persoonlijk accent. Je loopt stage, maakt een keuze uit het minorprogramma, specialiseert je in een vakgebied binnen een Learning Community en studeert af in het bedrijfsleven.

 

Basis

Je oriënteert je op marketing en verdiept je in online marketing. Je leert meer over de markt en over behoeften van de klant. Je doet marktonderzoek. Maakt een marktanalyse. En leert hoe je producten en diensten aan de klant verkoopt. Je ontwikkelt vaardigheden als presenteren en het voeren van verkoopgesprekken. Na jaar 1 heb je een goed beeld van het beroep marketeer. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Je gaat meer de diepte in. Je volgt les in dienstenmarketing, productinnovatie, consumentengedrag en marktonderzoek. En verdiept je in 2 vreemde talen. Dat doe je op school en tijdens de reis in het tweede jaar naar Duitsland, Engeland of Spanje. In jaar 3 loop je een half jaar stage in binnen- of buitenland. Daarna volg je een minor om je te verdiepen of te verbreden in een onderwerp dat jou interesseert. Je sluit je opleiding af met het oplossen van een commercieel vraagstuk voor een bedrijf.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Engels x x x x
Marktonderzoek x x x
Probleemgestuurd onderwijs (PGO) x x
Persoonlijke effectiviteit x
Marketing accountability x
Marketing fundament x
Taaltoets x
Bedrijfsrecht x
Consumentenpsychologie x
Professionele ontwikkeling x
Sales & communicatie accountability x
Effectieve teams x
Productontwikkeling en waardecreatie x
Project P3 x
Sales management x
Zakelijk Duits, Frans of Spaans x x
Financiële accountability x
Organisatiekunde x
Project P4 x
Sales training basis x
Saleslab x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Project K1 x
Marketingcommunicatie x
Zakelijk Duits, Frans of Spaans x x x x
Engels x x x x
Samenwerkende organisaties x
Multi -channel marketing x
Project K2 x
Dienstenmarketing x
Key accountmanagement en trade marketing x
Marktonderzoek x
Sales vaardigheden gevorderd x
Kenniskring x
Internationale marketing x
Internationale reis x
Bedrijfsrecht x
Mediaplanning x
Kenniskring x x
Operationele marketing x
Marktonderzoek x
Effectie leiderschap x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Learning Community x x
Zakelijk Duits, Frans of Spaans x x
Engels x x
Management Game x
Strategische marketing x
Marketing accountability x
Brandmanagement x
Product-en dienstinnovatie x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Keuze Minor x x
Afstudeerstage x x

Samenwerkingsverbanden

gezamenlijke opleiding

Wij werken samen met hogescholen en universiteiten over de hele wereld. Europa. Australië. Canada. De Verenigde Staten en Japan.