Chemie voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Bij de 4-jarige opleiding Chemie kies je meteen een richting: Food & Pharma (FPH) of Forensisch Chemisch Onderzoek (FCO). In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander thema rond mens, milieu en gezondheid centraal staat. De basiskennis leer je via cursussen, trainingen en practica. Daarnaast werk je in groepen aan een casus. De uitwerking ervan sluit aan bij jouw richting. Je hebt regelmatig contact met professionals.

Basis

Je leert meer over chemie. Over de 'levende' chemie in planten en dieren, over evenwichten, scheidingsmethoden van kleine moleculen en veilige microbiologische technieken. Je doet onderzoek en voert experimenten uit in moderne laboratoria met geavanceerde apparatuur. Je traint jezelf in schriftelijk rapporteren, wiskunde en Engels. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Je leert alles over scheidingstechnieken en verdiept je in toxicologie. Je voert projecten uit over enzymen en organische synthese. Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In het derde of vierde jaar loop je een half jaar stage. Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO-FPH: Project Alcohol x
FCO: Forensisch onderzoek in de praktijk x
FCO-FPH: chemisch rekenen x
FCO-FPH: levende chemie x
FPH: in de praktijk x
FCO-FPH: Project Voedselveiligheid x
FCO-FPH: Schriftelijk rapporteren x
FCO-FPH: Evenwichten x
FPH-FPH: Structuurchemie x
FCO-FPH: Scheidingsmethoden x
FCO-FPH: Engels x
FCO-FPH: Project Drugs en doping x
FPH: Biobased toepassingen x
FCO-FPH: Moleculaire fysiologie x
FCO-FPH: Moleculen in interactie x
FCO: Inleiding recht x
FCO-FPH: Inleiding chromatografie x
FCO-FPH: Project Voeding en Gezondheid x
FCO-FPH: Spectroscopie x
FCO-FPH: Wiskunde x
FCO-FPH: Elektrochemische analysemethoden x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO: Project Dreigbrief x
FPH: Project Energie x
FCO-FPH: Statistiek 1 x
FCO-FPH: Gaschromatografie en HPLC x
FCO-FPH: Project Toxicologie x
FCO-FPH: Organische chemie x
FCO-FPH: Farmacologie x
FCO-FPH: Statistiek 2 x
FCO-FPH: Structuuropheldering x
FCO: Criminalistiek x
FCO: Project Brandonderzoek x
FPH: Katalyse x
FPH: Project Voeding x
FCO-FPH: Fysische chemie x
FCO-FPH: Geavanceerde analysetechnieken x
FCO: Forensische polymeerchemie x
FCO: Project Drugslaboratorium x
FPH: Project Functionele ingrediënten x
FPH: Toegepaste polymeerchemie x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO: Minor of Stage x x
FPH: Specialisatie x x
FCO: Specialisatie x x
FPH: Minor of Stage x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO-FPH: Stage of Minor x x
FCO-FPH: Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest.

FCO = Forensisch Chemisch Onderzoek

FPH = Food & Pharma