Chemie

Voltijdopleiding in 's-Hertogenbosch

Opbouw van de opleiding

Bij de 4-jarige opleiding Chemie kies je meteen een richting: Forensisch Chemisch Onderzoek of Food & Pharma. In jaar 3 kies je je specialisatie. Elk jaar bestaat uit 4 blokken waarin steeds een ander thema rond mens, milieu en gezondheid centraal staat. De basiskennis leer je via cursussen, trainingen en practica. Daarnaast werk je in groepen aan een casus. De uitwerking ervan sluit aan bij jouw richting. Je hebt regelmatig contact met professionals.

Basis

Je leert meer over chemie. Over de 'levende' chemie in planten en dieren, over evenwichten, scheidingsmethoden van kleine moleculen en veilige microbiologische technieken. Je doet onderzoek en voert experimenten uit in moderne laboratoria met geavanceerde apparatuur. Je traint jezelf in schriftelijk rapporteren, wiskunde en Engels. Elk studiejaar kun je 60 studiepunten halen. Het eerste jaar moet je er minimaal 52 halen om door te gaan.

Verdieping

Je leert alles over scheidingstechnieken en verdiept je in toxicologie. Je voert projecten uit over enzymen en organische synthese. Aan het eind van het tweede jaar leg je je studieroute vast. Dat betekent dat je je specialiseert en een minor kiest waarmee jij je kennis verder gaat verdiepen of verbreden. In de derde of vierde loop je een half jaar stage. Je sluit de opleiding af met een afstudeerstage in de praktijk.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO Forensisch onderzoek in de praktijk x
FCO-FPH chemisch rekenen x
FCO-FPH levende chemie x
FPH in de praktijk x
FCO-FPH Schriftelijk rapporteren x
FCO-FPH evenwichten x
FCO-FPH structuurchemie x
FCO-FPH scheidingsmethoden x
FPH Biobased toepassingen x
FCO-FPH moleculaire fysiologie x
FCO-FPH structuur-activiteitsrelaties x
FCO inleiding recht x
FCO-FPH inleiding chromatografie x
FCO-FPH Engels x
FCO-FPH spectroscopie x
FCO-FPH wiskunde x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
FCO-FPH: Statistiek 1 x
FCO-FPH: Gaschromatografie en HPLC x
FCO-FPH: Toxicologie x
FCO-FPH: Organische chemie x
FCO-FPH: Statistiek 2 x
FPH: Ontwikkeling en regelgeving x
FCO-FPH: Structuuropheldering x
FCO: Criminalistiek x
FPH: Toegepaste polymeerchemie x
FPO: Forensische polymeerchemie x
FCO-FPH: Geavanceerde analysetechnieken x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Verdiepende minor x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage x x
Afstuderen x x

Toelichting vakkenoverzicht

Je vakkenpakket hangt af van de richting die je kiest.

FCO = Forensisch Chemisch Onderzoek

FPH = Food & Pharma