Chemie voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

Tijdens je studie kun je je specialiseren. Zo kies je bij een aantal opleidingen meteen een richting in de vorm van een major. En bij álle opleidingen ga je, in jaar 3 of 4, je kennis verbreden of verdiepen met een minor. Hieronder vind je de specialisaties van deze opleiding. Je minor mag je ook bij een andere opleiding volgen, tenzij jouw opleiding een verplichte minor heeft.

Major Biobased Technology and Chemistry

Aardolie gebruiken we als grondstof voor oneindig veel producten. Omdat we producten willen vanuit een duurzame en hernieuwbare bron, zoeken we naar de beste grondstoffen van een natuurlijke bron.

Meer informatie

We onderzoeken biomassa, zoals planten, zeewier, algen of mest om producten van te maken en ontwikkelen daarvoor nieuwe Biobased processen en technologieën.

Biobased Technology and Chemistry (Biobased TeCH) draait om duurzaamheid: duurzame energie en een duurzame samenleving met producten uit natuurlijke materialen. Denk hierbij aan biokunststoffen en biobrandstoffen, melkzuur geproduceerd door bacteriën, of geur-, kleur- en smaakstoffen die uit planten gehaald zijn. Je leert alles over actuele thema's zoals bioraffinage, bioplastics, duurzame chemie en duurzame processen. Je legt een stevige technische basis en je leert veilig te werken in het laboratorium. Samen met medestudenten werk je aan vraagstukken met actuele biobased thema's, zoals het zuiveren van water met behulp van algen. Je ontwikkelt nieuwe ideeën en producten en dat vraagt vaak ook om het ontwikkelen van een nieuw productieproces. Zo bereid je je optimaal voor op de praktijk. Je draagt echt zelf bij aan een duurzame wereld.

Major Chemische Productinnovatie

Chemische Productinnovatie gaat over stoffen maken en analyseren. In deze major komen 3 vakgebieden samen: organische chemie, analytische chemie en polymeerchemie.

Meer informatie

Je maakt en bestudeert binnen de organische chemie koolstofhoudende moleculen. Zoals kleur-, geur- en smaakstoffen, geneesmiddelen, milieuvriendelijke brandstoffen en conserveringsmiddelen.

Ook plastics en kunststoffen, oftewel polymeren, hebben een belangrijke plaats ingenomen binnen de chemie omdat ze steeds meer gebruikt worden als verpakkingsmaterialen, coatings en implantaten.

Analytische chemie gaat over de chemische samenstelling van materialen. Wat er allemaal in zit. En de precieze hoeveelheid van elk bestanddeel. Je ontwikkelt nieuwe methoden voor het opsporen van stoffen. En het meten ervan. Ook onderzoek je hoe je de samenstelling van materialen kunt verbeteren.

Je werkt in projecten die veelal uit de praktijk komen. Je volgt les over chromatografie, spectroscopie, organische synthese, polymeerchemie en scheidingstechnieken.

Major Forensisch Laboratoriumonderzoek

De major Forensisch Laboratoriumonderzoek gaat over technisch onderzoek ter ondersteuning van strafrecht. Je zoekt naar bewijsmateriaal en doet bijvoorbeeld sporenonderzoek in het laboratorium.

Meer informatie

Je verzamelt bewijsmateriaal voor verzekeringsmaatschappijen, de brandweer, politie of het Openbaar Ministerie. Je onderzoekt de schuldvraag bij materiële schade of bij verwondingen. Of in extreme gevallen bij de dood. Je bepaalt zo snel mogelijk wat er gebeurd is, je zoekt uit of er sprake is van een ongeval of dat er opzet in het spel is.

Jij doet je werk op de achtergrond in het laboratorium. Je bent je steeds bewust van het belang dat anderen aan jouw werk hechten. De rapporten die jij opstelt, maken het verschil tussen wel of geen schadevergoeding, wel of geen schorsing of wel of geen boete. Je werkt secuur en bent zeker van je onderzoeksresultaat. Je blijft doorlopend kritisch op je werk en dat van je collega's. Juist omdat er zoveel van afhangt.

Je werkt in projecten die zoveel mogelijk uit de praktijk komen. Zoals drugs- of alcoholcontroles, brandonderzoek of onderzoek op een plaats delict. Je volgt les over levende chemie en DNA-technieken, evenwichten en scheidingstechnieken. En je volgt vakken als recht, staatsinrichting en wiskunde.