Business Innovation voltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Business Innovation duurt 4 jaar. Elk collegejaar is verdeeld in blokken van 10 weken. Ieder blok heeft een eigen thema. Je volgt elke week een boeiende afwisseling van vakken, kenniskringen en projecten. Het onderwijs kenmerkt zich door actieve werkvormen. Je leert tijdens de opleiding steeds zelfstandiger te werken.

Basis

Jij leert in de propedeuse anders kijken naar je omgeving. Je daagt jezelf uit om in de buitenwereld te zoeken naar kennis. Via projecten, praktijkgericht onderzoek, vakken en vaardigheden. Verleden, heden en toekomst spelen een belangrijke rol. Je doet onderzoek. Gebruikt nieuwe communicatiemiddelen. Leert creatief denken. En volgt nieuwe vakken. Bijvoorbeeld innovatiemanagement, communicatie en organisatiekunde. En je ontwikkelt vaardigheden zoals presenteren, storytelling en feedback geven.

Verdieping

Jij leert concepten ontwikkelen en innoveren. Van idee tot eindproduct. Via projecten voor echte opdrachtgevers. Je volgt vakken zoals marketing en ondernemen. Engels is vanaf je eerste studiejaar een vast onderdeel. Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden. Loopt in het derde jaar je stage. En leert solliciteren en netwerken. Je laat zien dat je een innovator in de dop bent. En ontwikkelt je tot zelfstandig ondernemer. Je sluit je opleiding af met een afstudeerproject.

Vakkenoverzicht

1-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Praktijkgericht onderzoek x x x x
Innovatieproject x x x x
Beroepsvoorbereiding en Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Creatief denken & Faciliteren x x x x
Creative tools x
Innovatie x x
Marketing x x x
Organisatiekunde x
Storytelling & Presenteren x x
Engels x x
Kritisch denken x x x
Onderzoek & statistiek x x
Werken in teams x
Communicatie & Design x x
Persoonlijke effectiviteit x
Copy-writing x
Interviewen en gesprekstechnieken x
Scenarioplanning x
2-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Beroepsvoorbereiding en Studieloopbaanbegeleiding x x x x
Organisatiekunde x x x x
Innovatieproject (of starten eigen onderneming) x x x x
Netwerken & Solliciteren x x
(Praktijkgericht) Onderzoek x x
Creatief denken & faciliteren x x
Branding x x
Engels x x
Business cases x x
Persoonlijke vaardigheden x x x x
Recht x
Duurzame Innovatie x x
Product design x
Gamification (keuzemodule) x x
Disruptive Technologies (keuzemodule) x x
Biobased (keuzemodule) x x
Big Data (keuzemodule) x x
Social Design (keuzemodule) x x
Social Branding (keuzemodule) x x
Social Business (keuzemodule) x x
3-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Stage (eventueel in het buitenland) x x
Innovatieprojecten x x
Innovatiemanagement x x
Organisatiekunde x x
Creatief leiderschap x x
Talentontwikkeling x x
4-jaar vakken
Vakken Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
Minor (vrije keus, eventueel in het buitenland) x x
Afstuderen (Creëren van duurzame waarde door innovatie) x x