Accountancy deeltijd hbo

Toelating

Je wilt starten met een opleiding. Dat kan als je voldoet aan de toelatingseisen. Kijk hier of je daaraan voldoet.

toelatingseisen
Profiel Extra vakken/toelichting
havo N&T
havo N&G

economie of m&o of be

havo E&M
havo C&M

(economie of m&o of be) + (wiskunde A of wiskunde B)

vwo N&T
vwo N&G
vwo E&M
vwo C&M
mbo-niveau 4

Aanvullende toelatingseisen

Werkplek

Voor bepaalde modules moet je opdrachten kunnen uitvoeren op een relevante werkplek. We adviseren je daarom om naast je opleiding 20 uur te werken in een financieel-administratieve functie. Voor sommige modules moet je werkzaamheden verrichten bij een NBA-erkend accountantskantoor.-

Instroommoment

Beginnen in februari

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 15 december 2021

Beginnen in september

Instroommoment
Deadline aanmelden
Nederland 1 juli 2022

Verkorte trajecten

Afhankelijk van je ervaring en vooropleiding kun je de opleiding Accountancy versneld afleggen. Je kunt vrijstellingen aanvragen of alleen de eindtoets of -opdracht van een module afleggen. Ook kun je meerdere modules tegelijkertijd volgen.

21+ Toets

Als je geen van de genoemde diploma's bezit, maar wel 21 jaar of ouder bent, dan kun je worden toegelaten op basis van een assessment. Hiervoor neem je zelf contact op met AOB Compaz. Let op: aan dit assessment zijn kosten verbonden. Sluit je het assessment af met een positief resultaat, neem dan contact met ons op zodat we je inschrijving verder kunnen bespreken.