Accountancy deeltijd hbo

Opbouw van de opleiding

De opleiding Accountancy is opgebouwd uit 11 modules. Elk half jaar worden alle modules aangeboden. Je kiest dus zelf wanneer je welke module volgt. Je leert door contactonderwijs, online learning en werkplekonderwijs. De opleiding duurt gemiddeld 4 jaar, maar is afhankelijk van enkele factoren. Mogelijk krijg je vrijstellingen vanwege je vooropleiding, of volg je meerdere modules tegelijkertijd.

Modules van deze opleiding

Basisvaardigheid gedrag en communicatie

Je leert kritisch en integer handelen en gaat aan de slag met onderzoeksvaardigheden. Hiermee leg je de basis voor het opstellen en presenteren van een gefundeerd en integer rapport of advies.

Basisvaardigheid bedrijfscalculaties en statistiek

Na deze module kun je handmatig én met de tools van Microsoft Office basisberekeningen maken. Je volgt vakken als: bedrijfscalculaties, wiskunde en statistiek.

Beschrijven van bedrijfsprocessen

Om goede adviezen aan de directie te geven, moet je de bedrijfsprocessen beschrijven en begrijpen. Dat leer je bij de vakken: inleiding administratieve organisatie, cyber security en data analytics.

Bedrijfseconomisch calculeren en beslissen

Na deze module kun je gevorderde berekeningen maken en het management adviseren over investeringsbeslissingen. Je volgt de vakken: inleiding bedrijfseconomie en bedrijfseconomie kostenbeheersing.

Jaarrekening opstellen en lezen

Je leert een jaarrekening opstellen vanuit de financiële administratie. Je zorgt dat de externe verslaggevingseisen kloppen.

Fiscaliteit en privaatrecht

Je leert over de verschillende ondernemingsvormen en wat daar de juridische voorwaarden zijn en de fiscale voor- en nadelen. Ook leer je fiscale berekeningen maken voor eenvoudige belastingaangiften.

Waarde bepalen

Je leert de waarde van een onderneming bepalen zodat je het management kunt ondersteunen bij investeringsbeslissingen. De vakken zijn onder meer: kapitaalfinanciering en financiële markten.

Dashboarding

Je leert hoe je vanuit de missie en visie de strategische doelstellingen omschrijft, meetbaar maakt en erover adviseert. Je volgt vakken als strategisch management en management accounting.

Oordeelsvorming en rapportage

Je verdiept je in bedrijfsvormen, audits van processen en de jaarrekening. Je leert de betrouwbaarheid van cijfers beoordelen. Tijdens deze module werk je bij een NBA-erkend accountantskantoor.

OAT

De overall-toets is de landelijk toets waarmee je de bachelor accountancy afsluit. Deze module bereidt je hierop voor. Je voert een jaarrekeningcontrole uit en krijgt OAT-training.

Module naar keuze

Je specialiseert je in een richting die van belang is voor jouw toekomstige beroep. Denk aan ICT of marketing & acquisitie. Ook is het mogelijk om praktijkgericht onderzoek uit te voeren.