Nieuws

Open online lunchcollege: Motivatie!

26 februari 2021, door Onderzoek

Hoe kun je als docent in het hoger onderwijs de motivatie van je studenten positief beïnvloeden, ook bij online onderwijs? Deze en andere motivatievraagstukken staan centraal tijdens het Online Open Lunchcollege ‘Motivatie!’, dat Avans lector Peter Verkoeijen (lectoraat Brein & Leren) verzorgt, samen met zijn collega Lottie Raaijmakers.

Lees verder

Kritisch denken doceren in het hoger onderwijs

12 november 2020, door Onderzoek

Het kritisch denken van studenten bevorderen is een belangrijke doelstelling van het hoger onderwijs. Docenten spelen een cruciale rol in het realiseren hiervan. Desondanks is er weinig bekend over hoe zij hierin ondersteund kunnen worden. Hoofddoel van het promotieonderzoek van Eva Janssen was om een eerste stap te zetten in het beantwoorden van de vraag hoe we docenten kunnen uitrusten met de kennis en vaardigheden benodigd voor het onderwijzen van een essentieel aspect van kritisch denken: het vermogen om bias in redeneren te vermijden.

Lees verder

Kritisch denken aanleren blijkt nog altijd erg lastig

22 september 2020, door Onderzoek

Veel studenten hebben moeite om de kennis en vaardigheden, die zij hebben aangeleerd om kritisch te denken, toe te passen in een andere context.

Lees verder

XL-editie van Avans Open College over succesvolle zelfstudie

6 november 2019, door Avans Hogeschool

Minister Van Engelshoven lijkt nog niet van plan het leenstelsel af te schaffen. Dus blijft het voor studenten belangrijk om studiesucces te boeken. En succesvol studeren bepaal je vooral door de manier waarop je zelfstandig studeert.

Lees verder

Peter Verkoeijen spreker op congres Pearson

25 september 2019, door Onderzoek

Lector Brein en Leren Peter Verkoeijen spreekt op 14 november op een congres over psychologie van studenten en docenten in het hoger onderwijs.

Lees verder

Kritische reflectie

Voor de visitatie op 10 oktober 2019 schreef het lectoraat Brein en Leren een kritische reflectie. 

Lees de reflectie