Peter Verkoeijen

Peter Verkoeijen

Peter Verkoeijen is lector van het lectoraat Brein en Leren. Dit lectoraat is een onderdeel van het Expertisecentrum Future Proof Education.

Daarnaast werkt Peter als universitair hoofddocent onderwijspsychologie en methoden en technieken bij de opleidingen Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Zowel in het lectoraat en als in zijn werk aan de universiteit staat het ondersteunen van het leerproces van studenten centraal.

Docenten spelen bij deze ondersteuning een cruciale rol: wat zij doen en laten bepaalt in hoge mate de impact van het hoger onderwijs voor studenten. De opbrengsten van Peters onderzoek zijn daarom primair bestemd voor docenten. Deze opbrengsten helpen hen om studentsucces evidence-informed te optimaliseren.

Loopbaan

Peter studeerde cognitieve psychologie aan de Universiteit Maastricht met een specialisatie in toegepaste cognitieve psychologie/onderwijspsychologie. Na zijn opleiding werkte hij kort als Assistent in Opleiding bij de afdeling Methoden en Technieken van de Universiteit Maastricht. Vervolgens werd hij aangesteld als universitair docent bij de EUR waar hij verantwoordelijk was voor de ontwikkeling van een nieuwe opleiding Psychologie.

Aan het onderwijs draagt hij op veel manieren bij: als docent en vakcoördinator, als begeleider van bachelor- en masterscripties, als voorzitter van de opleidingscommissie, als voorzitter van de curriculumjaargroep van jaar 1 en 2 van de bacheloropleiding, als lid van de ethische commissie en als voorzitter van de examencommissie.

Zijn inzet voor het onderwijs leidde in 2012 tot een nominatie voor de EUR Onderwijsprijs en het heeft hem in 2013 de eerste Psychologie Onderwijsprijs opgeleverd. Daarnaast ontving hij in 2020 de Best PhD supervisor award van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities voor de begeleiding van promovendi, onder wie verschillende Avans docent-onderzoekers.

Onderzoek

Naast onderwijs speelt onderzoek naar onderwijs een belangrijke rol in zijn loopbaan. Hij promoveerde cum laude aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op een proefschrift naar het effect van verschillende vormen van herhaling op het geheugen.

Zijn onderzoeksactiviteiten resulteerden vervolgens in wetenschappelijke artikelen, afgeronde promotietrajecten, subsidies voor praktijkgericht onderzoek zoals een NRO Comenius Teaching Fellow beurs (voor Michael Meijers) en een Comenius Senior Fellow beurs (voor Marion Tillema), praktijkpublicaties en een variatie aan producten die docenten en andere onderwijsprofessionals in het hoger onderwijs gebruiken om evidence informed te kunnen werken. De opbrengsten van Peters onderzoek zijn te vinden op de website van Erasmus Universiteit Rotterdam en het Leer- en Innovatiecentrum van Avans.

Peter is lid van de wetenschappelijke verenigingen EARLI, ICO, NVP, Psychonomic Society en APS en hij is editor bij het open-access-tijdschrift Collabra.